Chemielobby start offensief tegen WHO-werkgroep glyfosaat

De werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die in maart 2015 concludeerde dat 's werelds meest gebruikte onkruidverdelger glyfosaat ‘waarschijnlijk’ kankerverwekkend is voor mensen, verricht zulk 'misleidend' en slecht werk dat deze drastisch ‘hervormd’ zou moeten worden. Dat is de centrale boodschap van een media-offensief gelanceerd door de American Chemistry Council (ACC), de Amerikaanse frontgroep van chemiebedrijven als Monsanto, Bayer en Dow Chemical. Het gaat om het International Agency for Research on Cancer (IARC), een in Frankrijk gevestigde afdeling van WHO.

Utrecht lokt vogels voor duurzame insectenbestrijding op sportvelden

De gemeente Utrecht start een proef, waarbij vogels en vleermuizen worden ingezet om schadelijke insecten op sportvelden te bestrijden. Het doel van de proef is om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Voor de proef plaatste de gemeente dertig nestkasten op sportpark Zuilen. Die moeten verschillende soorten vogels, zoals spreeuwen en koolmezen, en vleermuizen aantrekken. De dieren eten insecten als muggen, kevers en engerlingen, die onder meer schade aan graswortels toebrengen.

Uitgestorven soorten terugbrengen heeft een hoge prijs

De biodiversiteit neemt eerder af dan toe wanneer we uitgestorven soorten weer tot leven gaan wekken. Daarvoor waarschuwen Australische onderzoekers in het blad Nature Ecology and Evolution. Ze wijzen erop dat het tot leven wekken van uitgestorven dieren hoge kosten met zich meebrengen. Dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen en de onderzoekers zijn bang dat het uit het spaarpotje ter behoud van bedreigde diersoorten wordt gehaald. En dat zou verstrekkende gevolgen hebben, zo tonen ze in hun studie aan.

De lederschildpad gaat de ondergang tegemoet

Met een lengte van ruim twee meter en een gewicht van vijfhonderd tot bijna duizend kilo zijn volwassen lederschidpadden (Dermochelys coriacea) met afstand grootste zeeschildpadden ter wereld. Maar een studie van een wetenschapsteam onder leiding van onderzoekers van de University of Alabama at Birmingham suggereert dat de toekomst er weinig rooskleurig uitziet voor deze goedmoedige giganten.

Zelfs waterhoentjes krijgen in Nederland last van insectenschaarste

Vanaf december 2012 tot de zomer van 2015 werd in het kader van een atlasproject de vogelstand in Nederland opnieuw in kaart gebracht. Het bleek helemaal niet zo goed te gaan met het waterhoen (Gallinula chloropus), een van de algemenere vogels van ons land en een soort die je zelfs in veel sloten en stadsvijvers aantreft. Veel tellers bleken desondanks opvallend veel moeite te hebben om waterhoentjes te vinden. Het waterhoen voedt zich met waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.

Insecticiden roeien sprinkhanen en krekels uit

Meer dan een kwart van de Europese sprinkhaan- en krekelsoorten worden met uitsterven bedreigd door onduurzame landbouw in Europa. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de International Union for Conservation of Nature. Omdat krekels en sprinkhanen een belangrijke voedselbron zijn voor veel vogels en reptielsoorten, brengt hun achteruitgang hele ecosystemen in gevaar. Het is de eerste keer dat wetenschappers de status van alle 1.082 sprinkhaan- en krekelsoorten in Europa onder de loep nemen.

Veel broedvogels van de toendra gaan achteruit

Van de 263 onderzochte vogelsoorten die Nederland aandoen als doortrekker of wintergast zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels terecht gekomen en negen op de oranje lijst. De oranje lijst is een lijst van vogels die de afgelopen tien jaar constant in aantal zijn afgenomen en dus ook in de gevarenzone dreigen te komen. Van de wintergasten en doortrekkers die in ons land achteruit zijn gegaan, broeden er zo’n dertien op de toendra.

Duizenden dode vleermuizen in Australië

Duizenden vleermuizen zijn afgelopen weekend dood uit de bomen gevallen in het zuidoosten van Australië. In regio’s waar de vliegende zoogdieren het zwaarst getroffen zijn, werden duizenden vleermuiskarkassen gevonden in parken en langs rivieren. Dit was in december ook al het geval. Niet alleen op de grond barst het van de vleermuizen, ook in de boomtoppen hangen nog vele dode vleermuizen, die inmiddels aan het ontbinden zijn.
Source: Piep vandaag, 15-02-17

Interview met Jan Douwe van der Ploeg, WUR hoogleraar rurale sociologie

Moderne landbouwbedrijven worden gebruikt als etalage voor de export van kennis en agrarische technologie. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijk draagvlak voor dat soort megabedrijven af omdat ze afbreuk doen aan het landschap en schade berokkenen aan het milieu en de biodiversiteit. Dat betoogt Jan Douwe van der Ploeg (66), scheidend hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. In zijn afscheidsrede uitte Van der Ploeg, vaak gezien als een dissident binnen zijn eigen universiteit, scherpe kritiek op het Nederlandse landbouwbeleid en de rol die Wageningen daarin speelt.

MSD heeft mogelijke werkingen van Bravecto op het zenuwstelsel van honden niet onderzocht

Kauwtabletten van het middel Bravecto (met de werkzame stof fluralaner) van de firma MSD Animal Health bieden bij honden en katten bescherming tegen vlooien en teken gedurende een periode van 12 weken. Voor een optimale vlooienbestrijding moet daarom elke 3 maanden één tablet worden verstrekt. Fluralaner doodt insecten door blokkade van de zogenaamde GABA (γ-aminoboterzuur) - en glutamaatreceptoren. De GABA receptoren zijn wijd verspreid in het zenuwstelsel, ook in de hersenen van de hond (en alle andere zoogdieren).