Bonte kraaien zijn nu een zeldzame verschijning in het Nederlandse winterlandschap

Bonte kraaien (Corvus cornix). Ze zijn tegenwoordig een zeldzame verschijning in het Nederlandse winterlandschap, maar dat is niet altijd zo geweest. Aan het begin van de 20e eeuw moeten het werkelijk enorme aantallen bonte kraaien zijn geweest die hun noordelijke broedgebieden verlieten om zuidelijk temidden van hun zwarte soortgenoten te overwinteren. Ieder najaar trokken massa’s bonte kraaien vanuit de broedgebieden in Fenno-Scandinavië en Rusland naar West-Europa om daar te overwinteren. Omstreeks 1950 overwinterden er naar schatting minimaal 100.000 bonte kraaien in Nederland.

Het gebruik van neonicotinoïden in Frankrijk is sterk toegenomen

Franse bijenhouders zijn verbijsterd. Ondanks het Europese moratorium op 3 neonicotinoïden is het gebruik daarvan in Frankrijk 'explosief' toegenomen. In 2013, het jaar waarin het Europese moratorium op neonicotinoïden van kracht werd, is 387 ton aan acetamiprid, clothianidine, thiamethoxam, imidacloprid en thiacloprid gebruikt. In 2014 was dat 508 ton, een toename van 31%. Sommige stoffen werden minder gebruikt, het gebruik van imidacloprid steeg met 36%.

Muggenlarven zijn nu schaars in de Kop van Noord-Holland - historisch dieptepunt van de intrek van glasaal bij Den Oever

Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt. Palinglarven trekken van de Sargassozee (Atlantische Oceaan) naar Europa. Voor de kust veranderen ze in de aaltjes, waarna ze de binnenwateren ingaan om op te groeien. Onderzoeksinstituut Imares voert al sinds 1938 onderzoek uit naar de intrek van glasaal bij Den Oever. Dit jaar is het laagste aantal geteld sinds het begin van de metingen in 1938.

De visstand gaat hard achteruit in het IJsselmeer

Ondanks een verdere achteruitgang van de schubvisbestanden in het IJsselmeer heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) besloten de geldende beheersmaatregelen dit jaar niet aan te scherpen. Dat blijkt uit een brief die de bewindsman maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit metingen van onderzoeks­instituut Imares blijkt dat de situatie in het IJsselmeer „ernstig” is, schrijft Van Dam.

Europese Commissie wil nu toelating voor glyfosaat met maximaal 2 jaar verlengen

De Europese Commissie heeft wederom een voorstel gedaan voor een verlenging van de Europese toelating van glyfosaat, de werkzame stof in het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp. In het nieuwe voorstel wordt de toelating met maximaal 2 jaar verlengd tot het Europese agentschap voor chemie (ECHA) een nieuwe veiligheidsbeoordeling heeft afgerond. Het ECHA is momenteel bezig met een beoordeling van glyfosaat en verwacht die studie in de loop van 2017 af te ronden.

Tegenovergestelde meningen over het gebruik van glyfosaat van Corné Kempenaar en Henk Tennekes

De veiligheid van glyfosaat staat ter discussie. Een eventueel verbod op glyfosaat in de landbouw is slecht voor landbouw en milieu, zegt Corné Kempenaar, senior onderzoeker agrosysteemkunde in Wageningen. Toxicoloog Henk Tennekes wil af van alle chemische bestrijdingsmiddelen. Lees de tegenovergestelde visies van de deskundigen in de bijgevoegde editie van het Chemisch Weekblad.

Snotolven worden nauwelijks meer gezien in het spookachtig onderwaterlandschap van het Grevelingenmeer

De Snotolf (Cyclopterus lumpus) is een Noordwest-Europese vissoort die vanaf de Noordzee en Atlantische oceaan in de winter voor de voortplanting naar de ondiepe wateren trekt. Een aantal van deze dieren trekt naar de ondiepe wateren van de Zeeuwse kust. Het aantal waarnemingen van volwassen Snotolven die naar de Zeeuwse Delta trekken is echter de laatste jaren gestaag afgenomen. Ook de afgelopen winter hebben opmerkelijk weinig sportduikers waarnemingen van deze prachtige vis en hun einesten in het Grevelingenmeer gemeld.

Koolmees en pimpelmees leggen sinds 2010 minder eieren

De legselgrootte van koolmees (Parus major) en pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) was in 2015 zeer klein; het ging om de kleinste legsels in de laatste 35 jaar! Beide soorten legden ongeveer één ei minder dan het langjarig gemiddelde: de koolmees gemiddeld 7,3 eieren tegen 8,5 eieren normaal (-14%) en de pimpelmees 9,2 tegen 10,2 eieren (-10%). Deze vermindering van de legselgrootte is al sinds 2010 een opvallend fenomeen.

De vlinders worden uitgeroeid door systemische insecticiden

De toxicoloog Henk Tennekes waarschuwde in 2010 met zijn boek "The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making" dat de oppervlaktewaterverontreiniging met het neonicotinoïde insecticide imidacloprid insecten zou uitroeien. Zijn waarschuwing is helaas werkelijkheid geworden. De vlinderstand gaat sinds de invoering van neonicotinoïden in de jaren 1990 dramatisch achteruit. De cijfers zijn catastrofaal. In de eerste maanden van 2016 zijn er 45 procent minder vlinders geteld dan vorig jaar. Ten opzichte van 2014 zijn het er zelfs 65 procent minder. Natuurkenners maken zich zorgen.

Beslissing over gebruik glyfosaat uitgesteld

De Europese Commissie heeft de stemming over de vergunning voor de omstreden pesticide glyfosaat opnieuw uitgesteld. Er bleek geen meerderheid te zijn bij de Europese lidstaten om het gebruik van glyfosaat nog negen jaar langer toe te staan. Glyfosaat wordt vooral in de landbouw gebruikt, maar het zou ook de oorzaak zijn van hormoonverstoring en vruchtbaarheidsproblemen bij mens en dier. De Europese Commissie wilde de pesticide oorspronkelijk een goedkeuring voor de volgende vijftien jaar geven.