Herbiciden

Pour une révolution dans l’agriculture: vers un traite mondial sur les pesticides

Pour les experts de l’ONU, l’idée que les pesticides sont essentiels pour nourrir une humanité qui ne cesse de croître est un « mythe ». Le rapport présenté mercredi 8 mars 2017 au Conseil des Droits humains de l’ONU est particulièrement critique des multinationales de l’agrochimie qui produisent ces substances. Il les accuse notamment d’en « systématiquement nier les dangers et les dommages». » et d’avoir « des tactiques de marketing agressives et contraires à l’éthique ». Le document dénonce en outre leur intense lobbying en direction des gouvernements.

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen heeft volgens VN rapport catastrofale gevolgen

Het grootschalige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw wereldwijd is volgens de VN gevaarlijk voor de volksgezondheid, heeft rampzalige gevolgen voor het milieu en is in strijd met de rechten van de mens. Jaarlijks sterven 200.000 mensen aan acute vergiftiging door bestrijdingsmiddelen. Dat stelt de Rapporteur voor het recht op Voedsel van de Verenigde Naties deze week in een nieuw verschenen rapport. De VN maakt zich grote zorgen over de effecten van het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de volksgezondheid.

Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) taxeert glyfosaat als niet kankerverwekkend

In juni vorig jaar besloot de Europese Commissie om de markttoelating van glyfosaat tijdelijk te verlengen bij gebrek aan eensgezindheid onder de lidstaten. Sindsdien is het uitkijken naar het advies van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de onkruidbestrijder. Het ontwerpadvies dat stelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend, mutageen noch reproductietoxisch is, werd aan een soort van openbaar onderzoek onderworpen. Daarop heeft ECHA bijna 300 reacties ontvangen.

Die Behandlung von Saatgut mit Pestiziden beeinträchtigt Bodenorganismen

Die Behandlung von Saatgut mit Pestiziden beeinträchtigt nicht nur Bienen und andere Bestäuber, sondern auch Bodenorganismen. Wie Wiener Forscher in zwei Studien zeigen, nimmt dadurch die Abbautätigkeit im Boden ab, die Aktivität von Regenwürmern geht zurück. Verstärkt werden diese negativen Folgen der Saatgut-Beizung durch Behandlung mit einem Glyphosat-Herbizid, so die Forscher in den Fachjournalen "BMC Ecology" und "Frontiers in Plant Science".

VN-voedselrapporteur gaat de strijd aan met pesticiden

De huidige VN-rapporteur voor het recht op voedsel, Hilal Elver, staat minstens even kritisch tegenover het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen als haar voorganger Olivier De Schutter. Zij schreef een rapport over de ongewenste effecten van pesticiden op het milieu en de menselijke gezondheid. Het leest als een aanklacht: “Fabrikanten promoten pesticiden op een agressieve manier en argumenteren dat ze nodig zijn om een groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Human health implications of organic food and organic agriculture

This report reviews the existing scientific evidence regarding the impact of organic food on human health from an EU perspective and the potential contribution of organic management practices to the development of healthy food systems. Very few studies have directly addressed the effect of organic food on human health. They indicate that organic food may reduce the risk of allergic disease and obesity, but this evidence is not conclusive. Consumers of organic food tend to have healthier dietary patterns overall.

Het gebruik van proefdieren kan met analyses van dosis-werkingsrelaties worden teruggedrongen

De uitgaven voor de ontdekking en ontwikkeling van een nieuw gewasbeschermingsmiddel liggen nu in de buurt van $ 300.000.000, terwijl op hetzelfde moment bij recent ontwikkelde producten onvoldoende informatie beschikbaar bleek te zijn voor de beoordeling van de veiligheid in het milieu. Grote informatiehiaten bestaan ​​ook bij de veiligheidsbeoordeling van een groot aantal bestaande chemische stoffen.

Dose: Time-to-effect analyses can identify hazardous chemicals at an early stage of product development

Expenditure for discovery and development of a new crop protection product is now approaching the $ 300 million mark, while at the same time underpinning information gaps in environmental safety assessment. Large information gaps also exist for the safety of a vast number of existing chemicals in commerce. Addressing safety information gaps of new and existing chemicals with increased conventional toxicity testing would skyrocket costs and animal usage and contravene the 3Rs principles to refine, reduce, and replace animal testing.

UN experts denounce 'myth' pesticides are necessary to feed the world

The idea that pesticides are essential to feed a fast-growing global population is a myth, according to UN food and pollution experts. A new report, being presented to the UN human rights council on Wednesday, is severely critical of the global corporations that manufacture pesticides, accusing them of the “systematic denial of harms”, “aggressive, unethical marketing tactics” and heavy lobbying of governments which has “obstructed reforms and paralysed global pesticide restrictions”.

Fasan wird rar in der Landschaft um Ganderkesee

Fasan, Rebhuhn und Wachtel haben sich rar gemacht in Feld und Flur der Gemeinde Ganderkesee. „Den Hühnervögeln fehlt Nahrung und Deckung“, erklärt der Vorsitzende des Hegerings Ganderkesee, Jan-Bernd Meyerholz. Rebhuhn und Wachtel bevölkern seit Urzeiten die Naturräume in Mitteleuropa. Die intensive Nutzung der Landschaft in den letzten Jahrzehnten hat sie hierzulande nahezu unsichtbar gemacht. „Rebhühner kann man noch beobachten, manchmal in Fünfer- oder Sechserketten“, weiß der Hegeringleiter.