Sterke afname weidevogelsoorten in Amstelland, de Vechtstreek en Eemland in de afgelopen 10 jaar

De ontwikkeling van de weidevogels in Amstelland, de Vechtstreek en Eemland is zorgelijk. Sinds 1997-1998 gaan tureluur Tringa totanus, slobeend Anas clypeata, graspieper Anthus pratensis, grutto Limosa limosa, scholekster Haematopus ostralegus, kievit Vanellus vanellus en veldleeuwerik Alauda arvensis in aantal achteruit. De veldleeuwerik is koploper (gemiddeld bijna 10% per jaar).

Bron: Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek. Uit het Jaarboek Weidevogels 2007
http://www.kenniscentrumweidevogels.nl/uploads/PNI%20pdf/GooienVechtstr…