Overige insecten

Toekomst Nederlandse platteland: bloemrijk of gifgroen?

De discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid is volop losgebarsten. De uitkomst zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Europa, zeker in Nederland waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Op zaterdagmiddag 23 september organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe landbouwbeleid.

Insektensterben und die Folgen: Vögel fallen tot vom Himmel, Millionen tote Fische

Auch in Schweden gibt es nun ein mysteriöses Vogelsterben. In der kleinen Stadt Falköping in Südschweden seien rund 50 bis 100 Vogelkadaver auf einer Straße gefunden worden, berichteten lokale Medien. Unterdessen wurden in den USA weitere 500 tote Vögel entdeckt. Man habe die verendeten Tiere nahe der Ortschaft Pointe Coupee im Bundesstaat Louisiana gefunden, berichteten lokale Medien. Die Kadaver seien am Montag auf einer Landstraße gelegen.

De oppervlaktewater verontreiniging met fipronil bedreigt insecten

Fipronil komt al jarenlang voor in de Zeeuwse sloten en wateren. Metingen laten sinds 2010 overschrijdingen van de milieunorm zien. Dat gebeurt, behalve in het Westland, vooral in Zeeland. In 2015 werden bijvoorbeeld overschrijdingen gemeten in de omgeving van Dreischor, Waarde en Kloosterzande en bij de rioolwaterzuiveringen bij Ritthem en Terneuzen. Voornaamste oorzaak is waarschijnlijk het gebruik van de stof in de landbouw. Fipronil is een toegestaan gewasbeschermingsmiddel bij de teelt van bijvoorbeeld ui, prei en kool.

Perplexing decline in the American kestrel population is related to lack of prey

Not so long ago, on a drive down a rural road in Minnesota you’d often see an American kestrel (Falco sparverius) perched on a power line, watching for a dragonfly or small rodent to pass beneath. If you were really lucky, you’d spot this smallest member of the falcon family flapping its wings in its unusual hovering flight as it watched for prey. Such sights are becoming increasingly rare. These handsome little raptors, about the size of a mourning dove, are suffering a long-term and widespread population decline.

Insekten verschwinden – auch in der Schweiz

«Vor rund 30 Jahren musste man die Windschutzscheiben nach jeder Fahrt intensiv putzen», sagt Hans Heule. 40 Jahre lang fuhr er als Lokomotivführer durch die Schweiz. «Damals durchfuhren wir ganze Wolken von Mücken. Die Insekten klatschten auf die Scheibe wie Regen.» Heule ist nicht der einzige mit dieser Erinnerung. Ein Dutzend älterer Lokführer und Autofahrerinnen sagt, die Zahl der zerplatzten Insekten habe stetig abgenommen. Das ist zwar ein Indiz für den Rückgang der Menge der Insekten. Statistisch verlässliche Daten für die Schweiz liegen jedoch nicht vor.

De boomkikker zal uitsterven in de Achterhoek door insectenschaarste

Begin 1900 was de boomkikker (Hyla arborea) nog een algemeen voorkomende soort in ons landschap, maar door een steeds intensiever agrarisch gebruik is de kwaliteit van het leefgebied hard achteruit gegaan. In Nederland is deze soort nu zeldzaam. Versnipperde populaties komen voor in het zuiden en oosten in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen; de Achterhoek in Gelderland heeft de grootste populatie van het land, doorlopend in de populatie in Oost-Twente in Overijssel.

Insektensterben muss gestoppt werden

Es kann keinen Zweifel mehr geben, dass das „Insektensterben“ von großer Tragweite ist, für die Landwirtschaft, für die Ökosysteme und die Biodiversität im Land, und nicht zuletzt für alle, die sich einen Frühling ohne Schmetterlinge nicht vorstellen können. Fakt ist ein Rückgang von Insekten und insektenfressenden Wirbeltieren in Deutschland. Als Hauptgrund für dieses „Verschwinden“ wird jeweils der Einsatz von systemischen Insektiziden vermutet. Diese Stoffe wirken auf das Nervensystem und somit auf den Orientierungssinn und das Verhalten von Insekten und anderen Gliedertieren.

American Burying Beetle Close To Extinction

Historically, the American burying beetle (Nicrophorus americanus) was found in 35 states, including Missouri, according to Bob Merz, zoological manager for invertebrates at the St. Louis Zoo and director of the Center for Conservation of the American Burying Beetle at the zoo’s Wildcare Institute. It is a partner with the U.S. Fish and Wildlife Service, the Missouri Department of Conservation and the Nature Conservancy in beetle restoration. The last orange-and-black American burying beetle found in Missouri was collected in 1972 in Newton County.

Daling van aantal bestuivers zorgwekkend

Sinds de jaren '80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers zorgwekkend af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Recent onderzoek in België en Noord-Frankrijk heeft aan het licht gebracht dat het lot van de provincie Limburg het sterkst verbonden is aan dat van onze bestuivers, omwille van de fruitproductie, zo meldt Natuurpunt. Kijken we naar de verschillende provincies, dan zien we dat niet elke regio even sterk afhankelijk is van bestuivers.

Leaf beetles: Even a tiny dose of pesticide will impair reproduction

In a new study, biologists at Bielefeld University show the effects of pesticides and how even slight traces lead to long-term damage to beetles. One finding is that leaf beetles lay roughly 35 per cent fewer eggs after coming into contact with traces of a frequently used pesticide: a pyrethroid. The researchers also showed that female offspring develop malformations through the poison. The biologists have published their study in the journal Environmental Pollution.