Weidevogels

"Regelrechtes Vogelsterben" in Deutschland

Die Zahlen, die der Naturschutzbund (Nabu) heute veröffentlichte, sind so alarmierend, dass Tierschützer bereits von einem "regelrechten Vogelsterben" sprechen. 12,7 Millionen Brutpaare gingen in nur zwölf Jahren verloren. Besorgniserregend ist vor allem der Rückgang bei verbreiteten Arten.12,7 Millionen oder 15 Prozent aller Vogelbrutpaare in Deutschland, das ist die dramatische Bilanz der heute veröffentlichten Auswertung. Diese beruht auf Vogelbestandsdaten, die die Bundesregierung 2013 an die EU gemeldet hat.

Insect-eating birds decline where bee-killing neonicotinoids are present

In his book, Dutch toxicologist Henk Tennekes (2010) makes the case that the contamination of surface water by neonicotinoids is so widespread in the Netherlands (and possibly elsewhere in Europe), that loss of insect biomass on a continental scale is behind many of the widespread declines that are being seen, be they of marsh birds, heath or meadow birds or even coastal species. This suggests that we should be looking at possible links between neonicotinoid insecticides and birds, not on a farm scale, but in the context of whole watersheds and regions.

The Importance of Dose-Time-Response Relationships for Hazard Identification and Limitation of Animal Experiments

Historian Heiko Stoff has recently sketched a fascinating controversy in the 1950’s on chemical risk assessment. Two renowned scientists in the Farbstoffkommission (Dye Committee) of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Community), pharmacologist Hermann Druckrey and biochemist (and Nobel Prize winner) Adolf Butenandt, were advocates of a preventive risk approach. Only substances with a reversible mechanism of action and dose-dependent toxicology were acceptable in their eyes because safe exposure concentrations below a threshold of toxicity could be defined.

Ook de tureluur heeft het nu met een jaarlijkse afname van 5% zwaar te verduren

De tureluur (Tringa totanus) is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen (Scolopacidae) met geslachtsnaam Tringa (ruiters). In de periode 1989-1991 werd het aantal broedvogels in Nederland geschat op 30.000 paar. Tussen 2003 en 2007 is er een afnemende trend geconstateerd van 5% per jaar. Door de geleidelijk afname staat de tureluur als ‘gevoelig’ op de Nederlandse rode lijst van bedreigde of kwetsbare vogelsoorten. De tureluur staat op de Vlaamse rode lijst als kwetsbaar.

Door gebruik neonics zijn kievit en scholekster in 5 jaar tijd 90% achteruit gegaan in de Hoeksche Waard

De weidevogelgroep van Hoekschewaards Landschap houdt zich bezig met het beschermen van weidevogelnesten en jonge vogels bij werkzaamheden op het land. De weidevogels in zijn algemeenheid hebben het erg zwaar de laatste jaren in Nederland. In de Hoeksche Waard komt daarbij dat de vogels die op akkerland broeden, kievit (Vanellus vanellus) en scholekster (Haematopus ostralegus) , extra hard getroffen worden. Vanuit diverse onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de neonicotinoïden hier debet aan is. Hierdoor zijn er voor de jonge vogels te weinig insecten waardoor ze verhongeren.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: 'Blijf de aarde trouw'

In de afgelopen decennia is hier in Nederland bijna ongemerkt tachtig tot negentig procent van de insecten verdwenen. ,,Hier voltrekt zich een ramp", zegt hoogleraar natuurbeheer en biodiversiteit, prof. Frank Berendse. Het gaat niet goed met de insecten, zegt hij, met name niet in agrarisch gebied. Het aantal insecten is sterk teruggelopen. De biomassa van vliegende insecten is met 80 tot 90 procent afgenomen. En daar blijft het niet bij. Die insecten dienen weer tot voedsel voor veel andere soorten dieren. Broedvogels hebben insecten nodig om hun jongen groot te brengen.

Canada’s wildlife are in trouble

The Living Planet Report Canada, published today, is the most comprehensive synthesis of Canadian wildlife population trends ever conducted. It shows that on average from 1970 to 2014, half of monitored vertebrate wildlife species in the study suffered population declines. Of those, average decline is 83 per cent since 1970. The picture is also worrisome for Canada’s federally protected species. Since 2002, when the Species at Risk Act became law, federally listed at-risk wildlife populations declined by 28 per cent, the report shows.

Ganze Landstriche in Deutschland sind ohne Feldvögel

Die Landwirtschaft in Deutschland ist hochgradig mechanisiert, der Einsatz von Ackergiften gehört vielerorts zum Alltag. Die meisten Bauern hierzulande stehen unter einem gewaltigen Preis- und Mengendruck. Alles ist auf Effizienz getrimmt, der Schutz der Umwelt zweitrangig. Kehrseite der industriellen Agrarproduktion ist der Verlust von Kulturlandschaften und Artenvielfalt. Kiebitze oder Rebhühner etwa galten noch vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland als Allerweltsvögel. Inzwischen sind ihre Bestände dramatisch reduziert.

Dem Braunkehlchen geht's an die Kehle

Für das Rebhuhn (Perdix perdix) kam jede Hilfe zu spät. "Es ist aus dem Erzgebirge verschwunden. Und nun sogar schon sachsenweit bedroht", sagt Matthias Scheffler vom Landschaftspflegeverband Westerzgebirge (LPV) mit Sitz in Lindenau. Der nächsten Vogelart steht ein ähnliches Schicksal bevor: Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) zeigt sich nur noch selten auf hiesigen Fluren. "Bundesweit gehen die Populationen von Wiesen- und Feldvögeln rapide zurück", sagt Scheffler. Und er betont: "Es ist fast zu spät." Aufgeben ist für ihn dennoch keine Option.