Weidevogels

Naturschutz im Kanton Zürich: Die Artenvielfalt bleibt in Gefahr

Der Schutz der Tiere, Pflanzen und ihrer Lebensräume im Kanton Zürich reicht trotz einigen Erfolgen nicht aus. Die Fachstelle Naturschutz kann zwar laufende Massnahmen weiterführen. Für mehr fehlen ihr jedoch meist die Mittel. Der durchaus naturverbundene Baudirektor Markus Kägi hob an der Präsentation hervor, der Mensch sei nicht nur Geniesser und Nutzer, sondern habe eine Verpflichtung gegenüber der Natur.

Schandalige berichtgeving van het CBS over de oorzaken van de achteruitgang weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het verdwijnen van weidevogels hangt volgens CBS samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt.

Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt. Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten. Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta.

Het dode landschap van de rentmeesters van het CDA

Als ik door Nederland fiets, wandel of rijd, word ik verdrietig van de doodsheid van het platteland. Tachtig procent van ons land bestaat uit platgewalste turbograsvlakten of bespoten veevoervelden. De bodem is vergeven van diarree van miljoenen vetgemeste dieren, de akkers van chemische plantenverdelgers. Nu het groeiseizoen begint, zie ik de wintertarwe opkomen, uit het in insecticiden gedrenkte zaaigoed. Allemaal veevoer, maar ook wat we zelf eten is doordrenkt van vergif. Ik zie tractoren rijden, met een meters brede stellage erachter, waaruit tientallen sproeiers hun vergif spuiten.

Natuurmonumenten slaat alarm over voortbestaan weidevogels

Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen. ''Als wij er hier niet in slagen om de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden'', zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert van Natuurmonumenten.

The Numeniini bird family faces extinction

For Numeniini, a family of birds that includes Curlews and Godwits, new research indicates that these birds are at risk. A recent study by Royal Society for the Preservation of Birds (BirdLife in the UK), British Trust for Ornithology (BTO), and the International Wader Study Group suggests they could actually be one of the most threatened families of birds on earth. The study consulted over 100 experts who assessed the threats to Numeniini throughout their migratory regions and found that seven of the thirteen species are threatened with extinction.

Populations of farmland birds are in freefall, down a staggering 55% in the last three decades

Farmland covers 45% of the EU’s land area and these habitats are rocketing towards biodiversity oblivion. We cannot afford to mince our words here, the situation is very serious and requires both monitoring and action. The European Bird Census Council (EBCC), where many BirdLife partners play a key role, has been coordinating the collation of data on more than 160 common bird species across 28 European countries. The data collected is fundamental to understanding the future of European biodiversity – and the forecasts are alarming.

Agricultural Intensification and Innate Immune Function in a Wild Bird Population

Agricultural intensification is an important anthropogenic perturbation of the environment. It is characterized by a specialization of the production process, which results in a switch from diverse plantations to large monocultures. Agricultural intensification is also associated with increased use of pesticides, harvest frequency, and density of plantations in cultivated areas. This type of practice is linked to the population decline of several bird species in Europe and North America.

Trends in the Lapwing population of North-Rhine – Westphalia 1850-2014

The population of Lapwing (Vanellus vanellus) in North-Rhine – Westphalia (NRW) has declined severely. Since the 1960s the species has lost an estimated 80% of its population, and from 2009-2014 the population has decreased by 40% resulting in a current population of a merely c. 12,000 pairs. Areas above 150m asl have been abandoned almost completely. The main reason for the severe declines lies in the agricultural intensification. This led to the loss of the original breeding sites until 1900. The secondary breeding sites, i.e.

Entwicklung der Kiebitzbestände in Nordrhein-Westfalen von 1850 bis 2014

Die Bestandsentwicklung des Kiebitzes ist in Nordrhein-Westfalen stark rückläufig. Schätzungsweise hat der Kiebitz (Vanellus vanellus) seit den 1960er Jahren 80 % des Bestandes eingebüßt, gesichert sind Verluste von 40 % zwischen 2009 und 2014, so dass der aktuelle Brutbestand nur noch ca. 12.000 Paare umfasst. Regionen in Höhen von mehr als 150 m ü. NN sind mittlerweile fast vollständig vom Kiebitz geräumt worden. Der Hauptgrund für die starken Rückgänge ist in der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion zu sehen.