Insecticiden en de achteruitgang van de groene glazenmaker in de Reeuwijkse Plassen

Een van de kenmerkende soorten van het Zuid-Hollandse veenlandschap is de groene glazenmaker Aeshna viridis, een vrij grote libel (ongeveer zeven centimeter lang). De groene glazenmaker wordt in zijn voortbestaan bedreigd en zit in Zuid-Holland voor een groot deel in agrarisch gebied. In de provincie Zuid-Holland wordt op een tiental locaties de populaties van de groene glazenmaker vanaf 1998 jaarlijks geteld. In 1999 werden de hoogste aantallen aangetroffen. Daarna is het algemene beeld een dalende trend. In 2002 waren er veel routes die geen waarnemingen meer opleverden. De grote populatie van de groene glazenmaker in het Reeuwijkse Plassengebied (dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda) lijkt de laatste jaren in omvang te zijn afgenomen. De Reeuwijkse plassen behoort tot de plaatsen waar de aantallen van de insectenetende grote karekiet Acrocephalus arundinaceus eveneens sterk zijn afgenomen. In het oppervlaktewater van de landbouwgronden rondom de Reeuwijkse Plassen (die bij hevige regenval water aan de plassen leveren) zijn vanaf 2004 zeer hoge concentraties van insecticiden gemeten, die een dodelijke bedreiging voor insecten vormen.

Bronnen: De Vries HH en Ketelaar R (2003) De groene glazenmaker in Zuid-Holland. Rapport VS2003.18, De Vlinderstichting, Wageningen.
http://www.vlindernet.nl/doc/dvs/pdf/VS2003018.pdf
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard: http://www.nvwk.nl/index.php/waardvogel/131-waardvogel-2002-nr-2?start=2
SOVON: Nieuws uit de provincie Zuid-Holland 2005/2 oktober
http://www.sovon.nl/pdf/provnews_Zuid_Holland_200502.pdf
SOVON: Nieuws uit de provincie Zuid-Holland 2006/1 maart
http://www.sovon.nl/pdf/pn_Zuid_Holland_200601.pdf

Informatie over het waterbeheer van de Reeuwijkse Plassen: http://www.stroming.nl/pdf/reeuwijk.pdf
Informatie over extreme normoverschrijdingen van het neonicotinoide insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater van de Randstad vanaf 2004: http://www.boerenlandvogels.nl/node/34
Informatie over normoverschrijdingen van andere insecticiden (carbamaten en organofosfaten) in het Nederlandse oppervlaktewater vanaf 2004: http://www.boerenlandvogels.nl/node/35