Zelfs waterhoentjes krijgen in Nederland last van insectenschaarste

Vanaf december 2012 tot de zomer van 2015 werd in het kader van een atlasproject de vogelstand in Nederland opnieuw in kaart gebracht. Het bleek helemaal niet zo goed te gaan met het waterhoen (Gallinula chloropus), een van de algemenere vogels van ons land en een soort die je zelfs in veel sloten en stadsvijvers aantreft. Veel tellers bleken desondanks opvallend veel moeite te hebben om waterhoentjes te vinden. Het waterhoen voedt zich met waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.

Gebuikte bronnen:
Dierenblog, 29-12-13
http://dieren.blog.nl/natuur-in-nederland/2013/12/29/minder-waterhoentj…
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhoen