De huismussen en merels verdwijnen uit Alkmaar

Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar een traditie opgebouwd is van het inventariseren van in de stad broedende vogels. De eerste inventarisatie vond reeds in 1984 plaats en daarna is dit elke 10 jaar herhaald. In 2013-2014 is voor de vierde keer een inventarisatie uitgevoerd van alle broedvogels in het stedelijke gebied van Alkmaar. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er veel soorten die in aantal achteruit gegaan zijn. Een van de meest aansprekende soorten in de stad is de Merel (Turdus merula). Daar gaat het echter niet goed mee, de aantallen nemen gestaag af. Een ander icoon onder de stadsvogels is de Huismus( Passer domesticus). Ook met die soort gaat het slecht. Tussen 1994 en 2004 is de Huismus met 78% afgenomen en tussen 2004 en 2014 met nog eens 48,5%.

Bron: Vogelwerkgroep Alkmaar
http://vwg-alkmaar.nl/