Kamerbrief van Minister Carola Schouten als reactie op appèl van Henk Tennekes

In een kamerbrief van 11 december 2017 geeft minister Carola Schouten een reactie op de brief van Experimental Toxicology Services Nederland BV (ETS) van 22 oktober 2017 inzake het gebruik van neonicotinoïden in relatie tot insectensterfte. In de brief appelleert Henk Tennekes, naar aanleiding van de in Krefeld aangetoonde masssale insectensterfte, om de aangenomen moties van het lid Ouwehand (Kamerstuk 27 858, nr. 125 en nr. 155) voor een algeheel verbod op de neonicotinoïden ten uitvoer te brengen. Minister Schouten wil eerst een goed beeld krijgen van de Nederlandse situatie: teruggang, oorzaken, mogelijke oplossingen, samen met de betrokken organisaties, en daar vervolgens ook samen met andere partijen naar handelen.

Bron: Tweede Kamer, 11-12-2017

Henk Tennekes

ma, 11/12/2017 - 21:45

In een recente voordracht op een bedrijfsbijeenkomst van EkoPlaza in Amsterdam is Henk Tennekes ingegaan op wetenschappelijke bewijsvoering. Hij noemde het voorbeeld van de vader van de astronomie, Johannes Kepler, die wiskundige benaderingen van probleemstellingen vanwege haar bijzondere zekerheid als de sleutel tot begripsvorming zag:

“Zoals het oog voor de kleur, het oor voor het geluid, zo is de menselijke geest geschapen voor de kennis van kwantiteiten. Hij begrijpt een kwestie des te beter, des te meer hij de zuivere kwantiteiten benadert als hun oorsprong. Want onze geest bouwt door zijn aard voor de bestudering van de schepping op concepten, die berusten op kwantiteiten; als hij van deze concepten wordt beroofd, kan hij alleen door pure ontkenning definiëren."

Kepler's derde hoofdwet beschrijft het verband tussen omlooptijden van planeten en hun afstand tot de zon: het kwadraat van de omlooptijd van een planeet is evenredig met de derde macht van haar afstand tot de zon. Aangezien de zon meer dan 99% van de massa van het zonnestelsel uitmaakt, concludeerde hij dat de zon de bron van de beweging van planeten is.

Isaac Newton kon uit de nauwkeurige sterrenkundige waarnemingen van Johannes Kepler afleiden dat de gravitatiekracht omgekeerd evenredig moest zijn met het kwadraat van de afstand tussen beide massa's. Deze wetenschappelijke inzichten hebben uiteindelijk de reis naar de maan mogelijk gemaakt. Hieruit wordt duidelijk dat vooruitgang in de wetenschap bereikt wordt door kwantitatieve benaderingen.

Ook Hermann Druckrey, de mentor van Henk Tennekes, was van mening dat zonder kwantitatieve benaderingen geen vooruitgang mogelijk is. Henk Tennekes heeft in 2010 ontdekt en beschreven dat de kwantitatieve relaties tussen dosis en werking die Druckrey had aangetoond voor kankerverwekkende stoffen algemeen toepasbaar waren voor stoffen die onomkeerbare interacties aangaan met lichaamseigen receptoren, daaronder ook de neonicotinoïde insecticiden.

Aangezien kwantitatieve studies tot dit inzicht hebben geleid, kan de bewijsvoering als waterdicht worden beschouwd. Er is dan ook geen enkele houdbare reden te twijfelen aan de rol van neonicotinoïden bij de massale insectensterfte.