Nederland blijft in biologische landbouw flink achter op andere Europese landen

Op donderdag 13 februari is op de BIOFACH, de internationale vakbeurs voor b­iologische voeding, bekend gemaakt dat de biologische landbouw wereldwijd met 2,0 miljoen hectare is gegroeid. 2018 was daarmee opnieuw een recordjaar voor de biologische sector. Ook de biologische detailhandel bereikte een record, de wereldwijde markt passeerde de grens van 100 miljard dollar (USD), zo blijkt uit de studie "The World of Organic Agriculture" over 2018 van de FiBL en IFOAM, met gegevens uit 186 landen.

Eind 2018 telde de biologische landbouw wereldwijd 71,5 miljoen hectare. Daarmee groeide biologische landbouw wereldwijd met 2 miljoen hectare (2,9%) ten opzichte van 2017. Het biologische aandeel is op alle continenten toegenomen. Australië heeft het grootste biologische landbouwareaal (35,7 miljoen hectare), gevolgd door Argentinië (3,6 miljoen hectare). Vanwege het grote areaal biologische landbouwgrond in Australië bevindt de helft van de wereldwijde biologische landbouwgrond zich in Oceanië (36,0 miljoen hectare). Europa heeft het op een na grootste gebied (15,6 miljoen hectare), gevolgd door Latijns-Amerika (8 miljoen hectare).

Ondanks dat het wereldwijde biologisch aandeel op de totale landbouwgrond 1,5% bedraagt, hebben veel landen een groter aandeel: Liechtenstein (38,5%) en Oostenrijk (24,7 %) zijn voorlopers. Met 2,2 miljoen hectare (9,6%) blijft Spanje het land met het grootste biologisch oppervlakte in hectare. Nederland blijft in dit rapport met cijfers van 2018 op (3,1%) hangen, met een landbouw areaal van 69.000 hectare. Daarmee blijft Nederland flink achter op andere Europese landen. Een van de mogelijke oorzaken hiervoor is het ontbreken van een stimuleringsbeleid en streefcijfers voor klimaatvriendelijke landbouw vanuit de overheid. Met de komst van de Green Deal hoopt Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector, dat hier verandering in komt.

Marktonderzoeksbureau Ecovia Intelligence schat dat de biologische voedingsmarkt wereldwijd voor het eerst boven de 100 miljard dollar (bijna 97 miljard euro). De Verenigde Staten is met 40,6 miljard euro marktleider, gevolgd door Duitsland (10,9 miljard euro) en Frankrijk (9,1 miljard euro). Daarmee groeide de Franse biologische markt met meer dan 15%. Denemarken had het hoogste biologische marktaandeel met 11,5% van de totale voedselmarkt. Deense en Zwitserse consumenten gaven in 2018 het meest uit aan biologisch voeding (312 euro per inwoner).

In 2018 werden er 2,8 miljoen biologische producenten geteld. India heeft meeste aantal producenten (1.149.000), gevolgd door Oeganda (210.000) en Ethiopië (204.000). In Nederland zijn er 3.115 bedrijven in handel, verwerking, import en opslag die biologisch gecertificeerd zijn. (2019, Skal biocontrole).

Bron: Akkerbouw Aktueel, 13 Feb 2020
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/biologische-landbouw…