Herbicides

Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia

In un'intervista con i sottotitoli inglesi, il tossicologo Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia. È dell'opinione che, in particolare, la tossicità cumulativa dei pesticidi nell'ambiente durante la procedura di autorizzazione non sia sufficientemente studiata e quindi spiega la massiccia mortalità degli insetti negli ultimi anni.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología

En una entrevista con subtítulos en inglés, el toxicólogo Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología. Opina que, en particular, la toxicidad acumulativa de los plaguicidas en el medio ambiente durante el procedimiento de autorización no se investiga suficientemente y, por lo tanto, explica la mortalidad masiva de insectos en los últimos años.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie

Dans une interview avec des sous-titres anglais, le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie. Il est d'avis que, notamment, la toxicité cumulée des pesticides dans l'environnement lors de la procédure d'autorisation n'est pas suffisamment étudiée et explique ainsi la mortalité massive des insectes ces dernières années.
https://youtu.be/D73HFu-CjZM

25% of EU agriculture land to be organically farmed by 2030

One-quarter of agricultural land in the EU will be under organic farming by the year 2030, according to the EU’s Biodiversity Strategy, which was released today, Wednesday, May 20. The aim of this, according to the strategy, is to maintain productivity; increase soil fertility and biodiversity; and reduce the footprint of food production. “Organic farming in particular holds great potential for farmers and consumers alike. The sector creates jobs and attracts young farmers,” the strategy notes.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.

Eastern monarch butterfly population plunges below extinction threshold

The yearly count of monarch butterflies overwintering in Mexico, released today, shows a decrease of 53% from last year's count and is well below the threshold at which government scientists predict the migration could collapse.

Scientists estimate that 6 hectares—about 15 acres—is the extinction threshold for the migratory butterflies' survival in North America. The latest count, conducted by World Wildlife Fund Mexico, found overwintering monarchs occupying just 2.83 hectares, or 7 acres.

De oorsprong van de Insectenapocalyps is te vinden in La Selva

La Selva is een strook intacte Costa Ricaanse jungle die beschermd is tegen ontwikkeling, specifiek voor gebruik door wetenschappelijke onderzoekers en docenten. La Selva wordt erkend als een van de meest productieve veldstations ter wereld voor tropisch onderzoek en publicaties. Het is een ongelooflijk waardevolle bron voor wetenschappers, en hoewel beschermd, is het niet ondoordringbaar.

Het is de EU de afgelopen 10 jaar niet gelukt risico’s van bestrijdingsmiddelen te beperken

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu, maar het is de Europese Unie de afgelopen tien jaar nauwelijks gelukt de risico’s terug te dringen. Ook schiet de handhaving ernstig tekort. Boerenbedrijven in overtreding worden nauwelijks of niet beboet. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. Het onderzoek van de Rekenkamer vond plaats in Nederland, Frankrijk en Litouwen.