Honeybees

Henk Tennekes story retold

America’s agricultural landscape is now 48 times more toxic to honeybees, and likely other insects, than it was 25 years ago, almost entirely due to widespread use of so-called neonicotinoid pesticides, according to a new study published today in the journal PLOS One. This enormous rise in toxicity matches the sharp declines in bees, butterflies, and other pollinators as well as birds, says co-author Kendra Klein, senior staff scientist at Friends of the Earth US. “This is the second Silent Spring.

US beekeepers lost 40% of honeybee colonies over past year

Beekeepers across the US lost four in 10 of their honeybee colonies over the past year, as the worst winter on record for tracked bee populations raised fresh concerns over the plight of the crucial pollinators. Over the past winter, 37% of honeybee colonies were lost to beekeepers, the worst winter decline recorded in the 13-year history of a nationwide survey aimed at charting bees’ fortunes. Overall, 40% of colonies died off over the entire year to April, which is above the 38% average since the survey began.

De pesticiden lobby ondermijnt met steun van EU lidstaten effectieve bescherming van bijen en andere insecten

Begin april liet FTM zien dat Nederland invoering van de Bee Guidance, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Die onthulling leidde tot een Kamerdebat, waarin minister Schouten (Landbouw) de Kamer gedetailleerde inzage in het dossier beloofde. Uit de stukken die zo openbaar zijn geworden, blijkt opnieuw iets opmerkelijks: Nederland heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een nieuw rekenmodel om bijenpopulaties te monitoren. En dat model wordt gepusht door de chemische industrie.

Neonicotinoids and ectoparasitic mites synergistically impact honeybees

The Western honeybee, Apis mellifera, is the most important managed pollinator globally and has recently experienced unsustainably high colony losses. Synergistic interactions among stressors are believed to be primarily responsible. However, despite clear evidence of strong effect on honeybee longevity of widely-employed neonicotinoid insecticides and of the ubiquitous ectoparasitic mite Varroa destructor, no data exist to show synergistic effects between these two stressors.

Late efect of larval exposure to clothianidin in Africanized Apis mellifera

We evaluated the efects of repeated larval exposure to neonicotinoid insecticide, both in isolation and in combination with strobilurin fungicide, at environmentally relevant doses. The total consumption of the contaminated diet was 23.63 ng fungicide/larvae (pyraclostrobin) and 0.2364 ng insecticide/larvae (clothianidin). The efects on post-embryonic development were evaluated over time. Additionally, we assessed the survival pattern of worker bees after emergence, and the pesticides’ effects on the behavior of newly emerged workers and young workers.

Zeer lage dosissen van clothianidine verkorten het leven van bijen

Een nieuwe studie van Braziliaanse biologen laat zien dat de effecten van neonicotinoïde insecticiden op bijen veel erger kunnen zijn dan tot nu toe vaak gedacht werd. Zelfs op een zeer laag niveau dat als niet-dodelijk wordt beschouwd, verkortte het insecticide clothianidine het leven van de bijen met de helft. De tests werden uitgevoerd in een laboratorium om besmetting vanuit de omgeving te vermijden.

We zitten midden in de ramp die ik tien jaar geleden voorspeld heb

Tien jaar geleden waarschuwde toxicoloog Henk Tennekes als één van de eerste wetenschappers voor de desastreuze effecten van landbouwgif op bijen. Om dat te begrijpen, verwijst hij eerst naar Rachel Carson, biologe en schrijfster die de wereld wees op de gruwelijke uitwerking van het landbouwgif DDT. ,Zij schreef kritisch over DDT en schetste een rampscenario voor de voedselketen’’, doceert Tennekes. ,,Muizen met DDT in hun lever werden gevoerd aan uilen. Die legden het loodje. Dieren dus aan de top van de voedselketen.’’ DDT is inmiddels verboden, maar nu dreigt een ander gevaar.

Tweede Kamer roept minister Schouten tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels. ‘Minister Schouten [Landbouw] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende.