Lezingen

Nineteenth-century poet John Clare was essentially foretelling the dire environmental state we see today

Nineteenth-century poet John Clare wove together “descriptions of the environment and accounts of human life,” making no distinction between human and natural history. The anthropologists Richard D.G. Irvine and Mina Gorji argue that this makes him in some ways a poet of our current age, the Anthropocene. He drew connections between the reduction of insect life and the corresponding diminishment of the birds and mammals further up the food chain, essentially foretelling the dire environmental state we see today. Clare recognized an inherent value in land unconnected to human use.

Voordracht van Henk Tennekes over de achteruitgang van weidevogels in het Oudeland van Strijen

De vogels hebben afgelopen jaren flink terrein verloren in het Oudeland van Strijen, een Natura 2000-gebied. De weidevogelstand holt er achteruit. Bij een laatste telling in 2016 bleek het aantal weidevogels ten opzichte van 2004 en 2007 met ruim de helft te zijn afgenomen. Vooral de grutto Limosa limosa, tureluur Tringa totanus, veldleeuwerik Alauda arvensis, graspieper Anthus pratensis en in mindere mate de gele kwikstaart Motacilla flava hebben het moeilijk, zo blijkt uit onderzoek.

Symposium in het Provinciehuis Drenthe over bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

Joop van Lenteren en Louise Vet pleiten voor ecologische gewasbescherming die natuur en mens respecteert

Het moet mogelijk zijn om in een periode van 15 a 20 jaar een volledig ecologische gewasbescherming te ontwikkelen, waarbij één derde van alle plagen onder de duim wordt gehouden met spontaan voorkomende en regelmatig geïntroduceerde biologische bestrijding. Nog eens één derde kan worden voorkómen door planten resistent te maken tegen plagen. Het resterende deel kan dan door een boeket van andere methoden worden voorkómen, zoals preventie, cultuurmaatregelen en slim gebruik van chemische verbindingen die al dan niet door de plant zelf worden aangemaakt bij aanval door een ziekte of plaag.

Kamerbrief van Minister Carola Schouten als reactie op appèl van Henk Tennekes

In een kamerbrief van 11 december 2017 geeft minister Carola Schouten een reactie op de brief van Experimental Toxicology Services Nederland BV (ETS) van 22 oktober 2017 inzake het gebruik van neonicotinoïden in relatie tot insectensterfte. In de brief appelleert Henk Tennekes, naar aanleiding van de in Krefeld aangetoonde masssale insectensterfte, om de aangenomen moties van het lid Ouwehand (Kamerstuk 27 858, nr. 125 en nr. 155) voor een algeheel verbod op de neonicotinoïden ten uitvoer te brengen.

Wo die Libellen schwirren, ist die Welt in Ordnung

Biologin Sandra Bischoff vom Nabu Oldenburg beschäftigt sich seit fast zehn Jahren mit Libellen und anderen Insekten. Am Dienstag, 14. November, will sie mit ihrem Vortrag „Libellen vor der Haustür“ im Huder Rathaus den Zuhörern diese besonderen Insekten näher bringen. Das Insektensterben ist derzeit in aller Munde. Auch die Libellen sind stark gefährdet. Von den 81 Arten stehen laut Bischoff bereits 42 auf der Roten Liste. In unserer Region sind 76 Arten aus neun Familien anzutreffen. Die einen fallen auf, weil sie sehr groß sind, andere sieht man kaum.

Naturschutzbund (NABU)-Gruppen Buchholz, Hanstedt-Salzhausen und Winsen (Luhe) laden zu einem Vortrag von Henk Tennekes ein

Die Naturschutzbund (NABU)-Gruppen Buchholz, Hanstedt-Salzhausen und Winsen (Luhe) laden alle Interessierten und Betroffenen zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ein, zu einem Thema, das uns alle angeht. Ganze Landstriche ohne bestäubende Insekten – in China ist das schon heute Wirklichkeit. Dort müssen Pflanzen von Hand bestäubt werden. In wenigen Jahren könnte es auch in Deutschland so weit sein, der Bestand von Wildbienen und anderen Insekten ist bereits drastisch gesunken, warnen Wissenschaftler.

Novel Approaches to Chemical Risk Assessment

The determination of safe levels of exposure to potentially poisonous substances for humans and the environment is a fundamental goal of toxicology. Adverse effects result from interactions of the chemical with critical receptors in the organism, the extent of which depends on the exposure level but often on exposure time as well. Time-dependent toxicity occurs when the receptor binding is either slowly reversible or irreversible, and cumulative effects may also occur under such conditions. However, dose-time-response studies to demonstrate time-cumulative toxicity are rarely conducted.

Oorzaak van insectensterfte is al bekend: chemische bestrijdingsmiddelen

Toxicoloog Henk Tennekes is blij dat er eindelijk onrust ontstaat over de insectensterfte. Maar de belangrijkste boodschap blijft volgens hem achterwege: het zijn recente, chemische bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) die de insecten doden. ‘Die moeten direct van de markt.’

Lees verder het artikel van Petra Noordhuis in het Nederlands Dagblad, 23-10-17
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/oorzaak-van-insectensterfte-is-al-be…

Krefelder Paul Nothers warnt seit langem vor Einsatz von Pestiziden

Die Insekten-Population ist in den vergangenen 27 Jahren um knapp 80 Prozent zurückgegangen. Paul Nothers, diplomierter Landwirt, passionierter Jäger und Bundesverdienstkreuzträger, hat schon vor drei Jahren lautstark vor dem Insektensterben und den Folgen für ganze Ökosysteme durch den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, allen voran Neonikotinoide und Glyphosat, gewarnt. Seit vielen Jahren beobachtet der 84-jährige Orbroicher mit großer Sorge die Abnahme der Insekten.