Van de dagvlinders, reptielen en steenvliegen is meer dan driekwart van de soorten in gevaar

De duinpieper Anthus campestris behoort tot de inmiddels 433 soorten waarvan bekend is dat ze uit Nederland verdwenen zijn sinds circa 1950. De oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons, de grote vuurvlinder Lycaena dispar, de kemphaan Philomachus pugnax, de tengere distel Carduus tenuiflorus en de kuifleeuwerik Galerida cristata horen bij de 558 soorten die momenteel ernstig bedreigd zijn. De verschillen tussen de soortgroepen zijn echter groot. Van de dagvlinders, reptielen en steenvliegen is meer dan driekwart van de soorten in gevaar.

Tekst: Arnold van Vliet en Sara Mulder, De Natuurkalender
Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op donderdag 28 januari 2010
http://www.natuurbericht.nl/?id=2282&q=kemphaan+achteruitgang