Bedreigde vogels hebben het moeilijk

Bijna de helft van de vogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten staan, heeft het moeilijk. De stand van soorten die te boek staan als ernstig bedreigd, zoals de strandplevier Charadrius alexandrinus, de watersnip Gallinago gallinago, kemphaan Philomachus pugnax en de tapuit Oenanthe oenanthe, heeft een dieptepunt bereikt. Ook vogels die leven op de heide en het boerenland vergaat het slecht. De biodiversiteit in Nederland staat daarmee onder druk.

Dat blijkt uit de de Vogelbalans 2009 van de Sovon, de vereniging vogelonderzoek Nederland die vogeltellingen in Nederland houdt. Sinds 1990 zijn de populaties van de watersnip en strandplevier gehalveerd. Van de kemphaan en draaihals Jynx torquilla is nog geen 10 procent over. ”Deze soorten zijn daarmee kandidaat om op korte termijn als broedvogel uit Nederland te verdwijnen”, concludeert de Sovon.

Bron: Agrarisch Dagblad, 25 november 2009
http://www.agd.nl/1089726/Nieuws/Artikel/Bedreigde-vogels-hebben-het-mo…