De spreeuw verdwijnt uit het met imidacloprid vergiftigde landschap

Spreeuwen zag je altijd wel, vertelt Koos Dijksterhuis in de inleiding van zijn boek De spreeuw (Sturnus vulgaris). Je ging op vogelexcursie, zelfs door een „jong productiebos op een regenachtige novembermiddag”, en dan waren ze er. En nu veel minder. Spreeuwen horen bij de verliezers onder de huis-tuin- en keukenvogels van Nederland. Eind jaren zeventig waren er 750.000 à 1,3 miljoen broedparen, nu nog 170.000 à 300.000, legt Dijksterhuis uit. De natuurjournalist en -schrijver koos die spreeuw-in-de-verdrukking tot onderwerp van zijn boek.

Monsanto schreef de EU-aanbeveling over glyfosaat

Het middel is de bestseller van de agrogigant Monsanto: goed voor miljarden omzet, mede doordat het buiten Europa wordt verkocht in combinatie met genetisch veranderde soja en mais die resistent is gemaakt (“Roundup Ready”) tegen het landbouwgif. In maart 2015 ontstaat een PR-crisis van existentiële aard, als IARC, de onderzoeksarm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een rapport uitbrengt dat het verdienmodel op z’n kop dreigt te zetten: glyfosaat, hoofdingrediënt van Roundup, veroorzaakt waarschijnlijk kanker bij mensen.

Belangenconflicten bij 'gerespecteerde wetenschappers' die glyfosaat hun zegen geven

Het kwam als een geschenk uit de hemel: in de week dat de EU een besluit moet nemen over de voortzetting van de toelating van glyfosaat - wereldwijd de meestgebruikte onkruidverdelger - oordeelde een VN-panel dat het onwaarschijnlijk is dat de hoeveelheden die de mens ervan binnenkrijgt kankerverwekkend zijn. Dat oordeel verraste, want vorig jaar had het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) juist geconcludeerd dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Er zit geen spanning tussen die twee oordelen, haastten beide organisaties zich te verklaren.

Bezorgde omwonenden van de lelieteelt in Gaasterland worden met een kluitje in het riet gestuurd

Al vele jaren worden er in Gaasterland lelies geteeld. Koos van der Avoird uit Lemmer is een grote teler die verschillende percelen in gebruik heeft. Waarom in Gaasterland? ,,Daar is de zuurgraad van de grond heel laag. Veel lager dan bij voorbeeld in de Noordoostpolder. En dat maakt die grond hier heel geschikt voor bepaalde soorten lelies’’, zo vertelde hij tijdens een praatavond over lelieteelt in Wijckel. Dorpsbelang merkte dat er veel vragen leven onder de bevolking en riep de hele regio op vragen te stellen en mee te praten.

Het aantal bijen in Amerikaanse landbouwgebieden is in de afgelopen jaren flink afgenomen

De bijenpopulatie slonk in belangrijke landbouwregio's zoals Californië, de Great Plains en rondom de rivier de Mississippi met 23 procent in de periode tussen 2008 en 2013. Deze afname van het aantal bijen kan op termijn gevolgen hebben voor Amerikaanse voedselproductie, omdat veel gewassen afhankelijk zijn van bestuiving door de insecten. Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
Bron: Nu.nl, 24-12-15

Onderzoek naar risico’s bestrijdingsmiddelen voor omwonenden rond bollenvelden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start met een groot onderzoek naar de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen die in de buurt wonen van gebieden waar deze veel worden gebruikt. Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bollenvelden. Het onderzoek wordt dit jaar opgezet en de eerste metingen worden vanaf 2016 gedaan. De resultaten worden door het RIVM gebruikt om de technieken verder te verfijnen.

Paradigmaverschuiving in de risico-analyse: niet alleen kankerverwekkende stoffen hebben geen drempelwaarde

Twee dosis-werkings-modellen worden van oudsher gebruikt in de risicobeoordeling. De meeste regelgevende instanties gaan ervan uit dat er geen veilig niveau van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is, maar dat een drempelwaarde of 'veilige' dosis bestaat voor niet-kankerverwekkende stoffen. Echter, recente ontdekkingen zaaien ernstige twijfel over de geldigheid van dit concept.

Alarmerend rapport over situatie bijen, vlinders en kevers

Nieuwe cijfers over dieren die gewassen en planten bestuiven zijn schrikbarend: de situatie is dramatisch. Zowel gewervelde bestuivers, zoals vogels en vleermuizen, als ongewervelden zoals vlinders, hommels en kevers moeten vechten voor hun voortbestaan. Bijen, hommels, vlinders, maar ook kevers zijn in levensgevaar. Van twee op de vijf soorten ongewervelde bestuivers, zoals de hiervoor genoemde soorten, wordt gevreesd dat zij uit zullen sterven. Naar schatting 40% van de bijen wordt met uitsterven bedreigd.

80 pct van Chinees oppervlaktewater is zwaar vervuild

Ongeveer 80 procent van het grondwater uit ondiepe putten op het Chinese platteland, waar miljoenen boeren gebruik van maken, is zwaar vervuild en ondrinkbaar. Die alarmerende cijfers staan in een grondwaterrapport dat het ministerie van Water in Peking presenteerde. De gegevens over waterkwaliteit werden er voor het eerst in opgenomen. Volgens Greenpeace maakt dit rapport duidelijk dat de watervervuiling in China een minstens zo groot probleem is als de luchtvervuiling.

De achteruitgang van de Sperwer wordt veroorzaakt door voedseltekort

Zangvogels zijn de voornaamste prooi van sperwers, met name huismus, vink, merel, spreeuw en mees. Het vrouwtje vangt ook grotere prooien als de Turkse tortel. De sperwer jaagt vanuit dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.Hoewel het de Sperwer (Accipiter nisus) landelijk goed vergaat, is er onder andere op de Veluwe in de jaren negentig een halvering tot lokaal zelfs een decimering van de stand vastgesteld.