Fungiciden

Vervolgadvies Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uitkomsten van onderzoek in Nederland zijn minder uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet wegnemen. Meer onderzoek zal op korte termijn geen duidelijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s uitsluiten.

Industrial agriculture linked to insect collapse, says new report

Insect populations are plummeting across the world because of industrial farming and heavy pesticide use, and this decline is a threat to food production, warned a new report released on Tuesday (9 June 2020). The ‘Insect Atlas’ is a comprehensive new global review of trends in insect populations, their relationship with agriculture, and what needs to be done to ameliorate it. It was published by the Green think tank Heinrich-Böll-Stiftung in conjunction with environmental campaigns group Friends of the Earth Europe.

Imidacloprid overschreed ook in 2019 de normen in het oppervlaktewater van de glastuinbouw

Het Hoogreemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemeten.

Bestrijdingsmiddelen kunnen het einde zijn van kleverige poelslakken in de Wieden-Weerribben

De Kleverige poelslak (Myxas glutinosa) is een inheemse waterslak uit het zoete water. De dieren hebben een erg fragiel en dun slakkenhuisje met een oorvormige mondopening. Dit kun je echter bij de kruipende slakken niet altijd goed zien, omdat ze de buitenkant van het lichaam (de mantel) er bijna altijd omheen schuiven. Andere waterslakken doen dat niet. Hierdoor lijken ze op één tot anderhalve centimeter grote, geelbruine, plakkerige slijmklompjes. Deze uiterst kritische soort kan alleen leven in zeer schoon, helder, min of meer stilstaand water.

Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia

In un'intervista con i sottotitoli inglesi, il tossicologo Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia. È dell'opinione che, in particolare, la tossicità cumulativa dei pesticidi nell'ambiente durante la procedura di autorizzazione non sia sufficientemente studiata e quindi spiega la massiccia mortalità degli insetti negli ultimi anni.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología

En una entrevista con subtítulos en inglés, el toxicólogo Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología. Opina que, en particular, la toxicidad acumulativa de los plaguicidas en el medio ambiente durante el procedimiento de autorización no se investiga suficientemente y, por lo tanto, explica la mortalidad masiva de insectos en los últimos años.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie

Dans une interview avec des sous-titres anglais, le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie. Il est d'avis que, notamment, la toxicité cumulée des pesticides dans l'environnement lors de la procédure d'autorisation n'est pas suffisamment étudiée et explique ainsi la mortalité massive des insectes ces dernières années.
https://youtu.be/D73HFu-CjZM

25% of EU agriculture land to be organically farmed by 2030

One-quarter of agricultural land in the EU will be under organic farming by the year 2030, according to the EU’s Biodiversity Strategy, which was released today, Wednesday, May 20. The aim of this, according to the strategy, is to maintain productivity; increase soil fertility and biodiversity; and reduce the footprint of food production. “Organic farming in particular holds great potential for farmers and consumers alike. The sector creates jobs and attracts young farmers,” the strategy notes.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.