Imidacloprid overschreed ook in 2019 de normen in het oppervlaktewater van de glastuinbouw

Het Hoogreemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemeten.

De polders waar in 2019 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen zijn: de Oude Campspolder (gemeente Westland en Midden-Delfland), de Hoefpolder (gemeente Westland), de Oranjepolder (gemeente Westland) en de Vlotwatering (gemeente Westland). Per meting werden op deze locaties gemiddeld 14 stoffen aangetroffen. In 4 gevallen worden er gemiddeld meer middelen aangetroffen dan in 2018.

In het hele meetnet glastuinbouw zijn 11 verschillende bestrijdingsmiddelen gemeten die de norm hebben overschreden. De stoffen die op de meeste locaties de norm overschrijden zijn imidacloprid (toegelaten onder restricties), carbendazim (niet toegelaten), pymetrozine (toegelaten) en spinosad (toegelaten). De grootste overschrijdingen zijn afkomstig van de stoffen piperonyl-butoxide (toegelaten), esfenvaleraat (toegelaten) en abamectine (toegelaten).

Bron: HH Delfland, mei 2020