Mensen

Chlorpyrifos: Zulassungsstudie verschwieg offenbar potenzielle Gesundheitsgefahren

Umstrittenes Pestizid: Bei der Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos sind offenbar gravierende Fehler passiert. Denn wie sich nun herausstellt, haben die Behörden für ihr Bewertungsverfahren eine fragwürdige Studie akzeptiert. Die von der Industrie finanzierte Untersuchung wies bei dem Mittel demnach deutliche Effekte auf die Gehirnentwicklung von ungeborenen Ratten nach - verschwieg dieses Ergebnis jedoch. Dies stellt nach Ansicht der Forscher nun die grundsätzliche Sicherheit des europäischen Zulassungsverfahrens in Frage.

Steeds meer bestrijdingsmiddelen in voedsel

Op fruit en groente worden vaker meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk aangetroffen. Ongeveer een op de 25 geteste producten kan de wettelijke grenswaarde voor deze chemische stoffen overschrijden en het aantal geconstateerde overtredingen neemt toe. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Bovendien worden er op Europese producten nog regelmatig illegale bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Nieuw advies EFSA voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een nieuw advies voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters gepubliceerd. De voorstellen maken deel uit van een uitgebreide evaluatie van de veiligheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen die bedoeld zijn voor zuigelingen en jonge kinderen. De maximumgehalten van bepaalde soorten residuen van bestrijdingsmiddelen die aanwezig kunnen zijn in voedingsmiddelen, bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen, zouden opnieuw beoordeeld moeten worden.

'Voedsel produceren met gif? Hoe zijn we ooit op dat onzalige idee gekomen?'

De Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes (67) vecht al jaren tegen pesticiden. Het kostte hem zijn gezondheid en zijn inkomen. ‘Spijt? Nee, ik wil aan de juiste kant van de geschiedenis staan.’

Op vrijdag 27 april stemden zestien Europese lidstaten voor een verbod op het gebruik van drie neonicotinoïden, afgekort: neonics. Dat zijn pesticiden waarvan inmiddels afdoende is bewezen dat ze massale sterfte van bijen en andere bestuivers tot gevolg hebben.

Chemical madness that haunts the world

All of humanity currently risks exposure to toxic chemicals all over creation in a similar vein to the Mad Hatter of Alice in Wonderland fame. And, maybe, as a result, goin’ kinda looney and getting horribly, dreadfully sick! As soon as the Spring of 2018, the EPA will decide whether to risk the slaughter of birds and bees and pollinators that serve critical functions in crop production, as well as goosing-up the likelihood of chronic illnesses of citizens. The issue behind this flirtation with disease, sickness, pain, and death is regulation, or lack thereof, of chemical pesticides.

Neonicotinoids may affect the developing nervous system of children

Two popular types of the pesticide neonicotinoid used widely on America’s foods may cause brain impairment and should be restricted, according to a recent study by a team of European scientists. Researchers from the European Food Safety Authority (EFSA) recommended further restrictions on the use of neonicotinoids in the wake of new data which indicate that the class of pesticides "may affect the developing human nervous system" of children.

De oorzaak van slechte schoolprestaties ligt mogelijk bij de bestrijdingsmiddelen

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt.

Neonicotinoids Insecticides Expose Pregnant Women To Hormonal Disturbances, Endangering The Babies

The neonicotinoids insecticides expose pregnant women to hormonal disturbances which could affect the unborn babies, according to a Quebec scientific study. If the effects of neonicotinoid insecticides have been studied on bees, they have been little studied on humans. However, a Canadian research organization, the National Institute for Scientific Research, has decided to study the impacts of these products on human health.

Die Fortsetzung des stummen Frühlings

Die Biologin Rachel Carson begann ihr berühmt gewordenes Buch einst mit einem Zukunftsmärchen. Sie schildert eine Stadt inmitten blühender Obstgärten. Entlang der Straßen entzücken Schneeballsträucher, hohe Farne und wilde Blumen das Auge. Die Vogelwelt ist artenreich, in den Bächen tummeln sich Fische. Doch dann rafft eine seltsame, schleichende Seuche Mensch und Tier dahin. Bäume und Blüten verkümmern. Die wenigen, noch übrig gebliebenen Vögel zittern und können nicht mehr singen. Es sei ein „stummer Frühling“, gewesen, schreibt sie in ihrem gleichnamigen, 1962 erschienenen Buch.

New research finds bee-killing pesticides may be impacting our health

Lots of recent research on neonicotinoid pesticides has focused on their deadly effects on honeybees and hives, but few have studied their possible effects on human health. Now, a Quebec research team has made some disturbing findings, including how the pest killers might affect unborn babies during pregnancy, and how they play a role in fuelling breast cancer.