Mensen

Der Konsum von biologischen Lebensmitteln steht mit einem geringeren Risiko für Krebs in Verbindung

Eine neue Studie der angesehensten französischen medizinischen und landwirtschaftlichen Forschungsinstitutionen fand unter Leitung der Universität Sorbonne in Paris, Frankreich, heraus, dass der Konsum von biologischen Lebensmitteln mit einem geringeren Risiko für Krebs in Verbindung steht. Joanna Lewis, Leiterin für Politik bei der Soil Association, sagte: „Diese Studie meint, dass in der Krebsprävention größere Aufmerksamkeit darauf verwendet werden sollte, biologische Lebensmittel weitverbreiteter verfügbar zu machen, damit die Belastung durch Pestizide verringert wird.“

Exposure to imidacloprid during early development induces long-lasting changes in behavior and brain function in mice

We assessed the effects of the neonicotinoid imidacloprid (IMI) in adult male and female mice after in utero and early postnatal exposure. Pregnant mice were infused with IMI (0.5 mg/kg/day) from gestational day 4 to the end of nursing at postnatal day 21. The young adult offspring were studied in a series of biochemical and behavioral tests. To assess reproducibility, the behavioral analyses were conducted in three separate studies using multiple exposed litters. Exposure to IMI reduced fecundity, and in adult offspring, decreased body weight in male but not female pups.

Chlorpyrifos: Zulassungsstudie verschwieg offenbar potenzielle Gesundheitsgefahren

Umstrittenes Pestizid: Bei der Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos sind offenbar gravierende Fehler passiert. Denn wie sich nun herausstellt, haben die Behörden für ihr Bewertungsverfahren eine fragwürdige Studie akzeptiert. Die von der Industrie finanzierte Untersuchung wies bei dem Mittel demnach deutliche Effekte auf die Gehirnentwicklung von ungeborenen Ratten nach - verschwieg dieses Ergebnis jedoch. Dies stellt nach Ansicht der Forscher nun die grundsätzliche Sicherheit des europäischen Zulassungsverfahrens in Frage.

Steeds meer bestrijdingsmiddelen in voedsel

Op fruit en groente worden vaker meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk aangetroffen. Ongeveer een op de 25 geteste producten kan de wettelijke grenswaarde voor deze chemische stoffen overschrijden en het aantal geconstateerde overtredingen neemt toe. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA. Bovendien worden er op Europese producten nog regelmatig illegale bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Nieuw advies EFSA voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft een nieuw advies voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding voor zuigelingen en peuters gepubliceerd. De voorstellen maken deel uit van een uitgebreide evaluatie van de veiligheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen die bedoeld zijn voor zuigelingen en jonge kinderen. De maximumgehalten van bepaalde soorten residuen van bestrijdingsmiddelen die aanwezig kunnen zijn in voedingsmiddelen, bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen, zouden opnieuw beoordeeld moeten worden.

'Voedsel produceren met gif? Hoe zijn we ooit op dat onzalige idee gekomen?'

De Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes (67) vecht al jaren tegen pesticiden. Het kostte hem zijn gezondheid en zijn inkomen. ‘Spijt? Nee, ik wil aan de juiste kant van de geschiedenis staan.’

Op vrijdag 27 april stemden zestien Europese lidstaten voor een verbod op het gebruik van drie neonicotinoïden, afgekort: neonics. Dat zijn pesticiden waarvan inmiddels afdoende is bewezen dat ze massale sterfte van bijen en andere bestuivers tot gevolg hebben.

Chemical madness that haunts the world

All of humanity currently risks exposure to toxic chemicals all over creation in a similar vein to the Mad Hatter of Alice in Wonderland fame. And, maybe, as a result, goin’ kinda looney and getting horribly, dreadfully sick! As soon as the Spring of 2018, the EPA will decide whether to risk the slaughter of birds and bees and pollinators that serve critical functions in crop production, as well as goosing-up the likelihood of chronic illnesses of citizens. The issue behind this flirtation with disease, sickness, pain, and death is regulation, or lack thereof, of chemical pesticides.

Neonicotinoids may affect the developing nervous system of children

Two popular types of the pesticide neonicotinoid used widely on America’s foods may cause brain impairment and should be restricted, according to a recent study by a team of European scientists. Researchers from the European Food Safety Authority (EFSA) recommended further restrictions on the use of neonicotinoids in the wake of new data which indicate that the class of pesticides "may affect the developing human nervous system" of children.

De oorzaak van slechte schoolprestaties ligt mogelijk bij de bestrijdingsmiddelen

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt.