Beleid en debat

WUR als spreekbuis van Bayer en Syngenta

In de jaren negentig kregen universiteiten het credo van de marktwerking opgelegd. De overheid bepaalde dat wetenschappelijk onderzoek niet langer alleen uit publieke middelen moest worden gefinancierd, maar voortaan ook deels met extern geld. Dat betekende dat universiteiten de boer op moesten. Voor Wageningse onderzoekers betekende dat het begin van een innige samenwerking met chemiegiganten.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.

Bees and pesticide regulation: Lessons from the neonicotinoid experience

Neonicotinoid insecticides have been signaled as an important driver of widespread declines in bee diversity and abundance. Neonicotinoids were registered in the 1990s and by 2010 accounted for one third of the global insecticide market. Following a moratorium in 2013, their use on open-field crops was completely banned in the EU in 2018. Pesticide regulation should be based on solid and updated scientific evidence, whereby products showing unacceptable effects on the environment are not approved.

Waterkwaliteit in sloten, plassen en vennen zorgelijk, blijkt uit groot burgeronderzoek

Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater. Ze staan vaak rechtstreeks bloot aan vervuilingsbronnen als meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Drinkwaterbedrijven sloegen eerder dit jaar al alarm over de zorgelijke kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland. Rivieren raken steeds sterker verontreinigd met chemische stoffen en medicijnresten, terwijl meststoffen en bestrijdingsmiddelen steeds dieper doordringen in het grondwater.

Insektensterben und Artenschwund: Das sagt die chemische Industrie

Laut Industrieverband Agrar (IVA) hat das Insektensterben viele Gründe. Problematisch sei, dass es in der heutigen Landschaft weniger Ruderalstandorte gebe, weniger extensive Wiesen und Weiden, weniger Blütenpflanzen, weniger Feuchtgebiete, Hecken, Feldränder und Rohböden.

Auch in einer intensiven Landwirtschaft gebe es viele Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu erhöhen. Dazu brauche es Nahrungs- und Nisthabitate, erprobte Hilfen, wie Lerchenfenster, oder größere Abstände bei Saatreihen auf Teilflächen im Getreide. Vor allem aber seien die Hilfen zu planen und zu managen.

Münchener Studie bestätigt starkes Insektensterben in Deutschland

Die Langzeitstudie des Entomologischen Vereins Krefeld war im Oktober 2017 wie eine Bombe eingeschlagen: Innerhalb von dreißig Jahren sei die Anzahl der Fluginsekten in Deutschland um drei Viertel zurückgegangen. Nun bestätigt ein Forscherteam um Sebastian Seibold und Wolfgang Weisser, die an der Technischen Universität München terrestrische Ökologie lehren, diesen Insekten-Schwund. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse am 30. Oktober in der Fachzeitschrift Nature.

MEPs call for reduction in use of pesticides

MEPs call on the Commission to beef up its Pollinators Initiative and to come up with new measures to protect bees and other pollinators. In a resolution adopted on Wednesday, Parliament welcomes the EU Pollinators Initiative, but highlights that, as it stands, it fails to protect bees and other pollinators from some of the many causes of their decline, including intensive farming, pesticides, climate change, land-use changes, loss of habitat and invasive species.

In 29 onderzochte kleine Europese beken werden sporen van 103 gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden

“Veel gewasbeschermingsmiddelen breken moeilijk af en daarom kan je ze nog jaren in de bodem van beken terugvinden.” Zo verklaart de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de cocktail van pesticidenresiduen die gemeten werd in drie beken in landbouwgebied. Aan het onderzoek werkte VMM niet mee. Een Britse universiteit vergeleek in opdracht van Greenpeace de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken. De drie onderzochte Vlaamse beken, twee in West-Vlaanderen en één in Antwerpen, scoren goed op sporen van diergeneesmiddelen – die waren er niet – maar erg slecht op pesticidenresiduen.

Rapport over gewasbeschermingsmiddelen: ‘telers en omwonenden lossen het niet op: overheid moet regie nemen’

De discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw ‘waait niet zomaar over’ en omwonenden en telers lossen het probleem niet samen op. De overheid moet daarom nu de regie nemen. Dat staat in een rapport, dat in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies Drenthe en Overijssel is gemaakt.

Agrochemical Apocalypse: Interview with Environmental Campaigner Dr Rosemary Mason

The renowned author and whistleblower Evaggelos Vallianatos describes British environmentalist and campaigner Dr Rosemary Mason as a “defender of the natural world and public health.” I first came across her work a few years ago. It was in the form of an open letter she had sent to an official about the devastating environmental and human health impacts of glyphosate-based weed killers. What had impressed me was the document she had sent to accompany the letter.