Overige insecten

Die Liste der bedrohten Tiere und Pflanzen im Emsland ist lang

Kiebitze (Vanellus vanellus) gehören zu den absoluten Verlierern, sagt Jutta Over vom Nabu Emsland/Grafschaft Bentheim. Sie sind im Jahr 2017 im Emsland kaum noch zu sehen und stehen wie fast die Hälfte der 140 Brutvogelarten auf der Liste der gefährdeten Arten. Over hat für unsere Redaktion zum heutigen Tag des Artenschutzes eine Liste bedrohter Tiere und Pflanzen im Emsland erstellt. Von den 140 Brutvogelarten im Emsland seien fast die Hälfte auf der Roten Liste Niedersachsens als gefährdet eingestuft, sieben davon sogar vom Erlöschen bedroht.

The Importance of Dose-Time-Response Relationships for Hazard Identification and Limitation of Animal Experiments

Historian Heiko Stoff has recently sketched a fascinating controversy in the 1950’s on chemical risk assessment. Two renowned scientists in the Farbstoffkommission (Dye Committee) of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Community), pharmacologist Hermann Druckrey and biochemist (and Nobel Prize winner) Adolf Butenandt, were advocates of a preventive risk approach. Only substances with a reversible mechanism of action and dose-dependent toxicology were acceptable in their eyes because safe exposure concentrations below a threshold of toxicity could be defined.

Door gebruik neonics zijn kievit en scholekster in 5 jaar tijd 90% achteruit gegaan in de Hoeksche Waard

De weidevogelgroep van Hoekschewaards Landschap houdt zich bezig met het beschermen van weidevogelnesten en jonge vogels bij werkzaamheden op het land. De weidevogels in zijn algemeenheid hebben het erg zwaar de laatste jaren in Nederland. In de Hoeksche Waard komt daarbij dat de vogels die op akkerland broeden, kievit (Vanellus vanellus) en scholekster (Haematopus ostralegus) , extra hard getroffen worden. Vanuit diverse onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de neonicotinoïden hier debet aan is. Hierdoor zijn er voor de jonge vogels te weinig insecten waardoor ze verhongeren.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: 'Blijf de aarde trouw'

In de afgelopen decennia is hier in Nederland bijna ongemerkt tachtig tot negentig procent van de insecten verdwenen. ,,Hier voltrekt zich een ramp", zegt hoogleraar natuurbeheer en biodiversiteit, prof. Frank Berendse. Het gaat niet goed met de insecten, zegt hij, met name niet in agrarisch gebied. Het aantal insecten is sterk teruggelopen. De biomassa van vliegende insecten is met 80 tot 90 procent afgenomen. En daar blijft het niet bij. Die insecten dienen weer tot voedsel voor veel andere soorten dieren. Broedvogels hebben insecten nodig om hun jongen groot te brengen.

The historic disaster in regulatory toxicology: the adoption of the ADI concept

Henk Tennekes refers to last century’s fifties, wherein the Germans Hermann Druckrey (1904-1994) and his friend, Chemistry Nobel laureate (1939) Adolf Butenand (1903-1995), advocated in the international community for a risk-prevention policy of dose-effect research for all pesticides. They wanted to prevent irreversible effects of pesticides. On the other hand there was the French René Truhaut, who advocated for the acceptable daily intake as the risk-management strategy for pesticide allowance for practical use.

Use of imidacloprid in Willapa Bay’s oyster industry will cause damage to juvenile worms, crustaceans, and shellfish in the tidal mudflats

The long, contentious debate over using a controversial pesticide to control pests threatening Willapa Bay’s multimillion dollar oyster industry may be resolved this year.The state Department of Ecology Tuesday released a draft environmental impact study of using imidacloprid to control the burrowing shrimp that undermine and smother oyster beds. Supporters and opponents likely will both find ammunition in the report, which draws a mix of conclusions. It says that using imidacloprid would:

Kreisimkerverein Verden diskutiert über Artensterben - Henk Tennekes fordert die sofortige Abschaffung der Neonicotinoide

Mehr als 100 Interessierte Bürger und Imker sind der Einladung des Kreisimkervereins Verden ins Waldschlösschen nach Daverden gefolgt und haben einen äußerst interessanten, nachdenklich stimmenden Vortrag des bekannten niederländischen Toxikologen und Buchautors Henk Tennekes erlebt. In der anschließenden Podiumsdiskussion kamen neben dem Publikum Vertreter der konventionell arbeitenden Landwirte, des Nabu und der ökologischen Landwirtschaft, sowie ein Ethiker zu Wort. Sogar ein Vertreter der chemischen Industrie hatte den Weg nach Daverden gefunden und sich ins Publikum gemischt.

Jean-Marc Bonmatin calls for a ban on neonicotinoid insecticides

Neonicotinoid pesticides pose severe threats to ecosystems worldwide, according to new information contained in an update to the world’s most comprehensive scientific review of the ecological impacts of systemic pesticides. The Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) released the second edition of its Worldwide Integrated Assessment of the Effects of Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems today in Ottawa, Canada. It synthesizes more than 500 studies since 2014, including some industry-sponsored studies.

Jean-Marc Bonmatin pleit voor een verbod op de neonicotinoïden

Neonicotinoide pesticiden (neonics) vormen een grote bedreiging voor de ecosystemen wereldwijd. Dat blijkt opnieuw uit een geactualiseerde uitgave van ’s werelds meest uitgebreide wetenschappelijke evaluatie van de ecologische gevolgen van systemische pesticiden. De Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) publiceerde in Ottowa, Canada de 2e editie van de Worldwide Integrated Assessment of the Effects of Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems. Het omvat meer dan 500 studies sinds 2014, waarvan ook enkele door de industrie gesponsorde studies.

Toekomst Nederlandse platteland: bloemrijk of gifgroen?

De discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid is volop losgebarsten. De uitkomst zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Europa, zeker in Nederland waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Op zaterdagmiddag 23 september organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe landbouwbeleid.