Watervogels

Zelfs waterhoentjes krijgen in Nederland last van insectenschaarste

Vanaf december 2012 tot de zomer van 2015 werd in het kader van een atlasproject de vogelstand in Nederland opnieuw in kaart gebracht. Het bleek helemaal niet zo goed te gaan met het waterhoen (Gallinula chloropus), een van de algemenere vogels van ons land en een soort die je zelfs in veel sloten en stadsvijvers aantreft. Veel tellers bleken desondanks opvallend veel moeite te hebben om waterhoentjes te vinden. Het waterhoen voedt zich met waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.

Veel broedvogels van de toendra gaan achteruit

Van de 263 onderzochte vogelsoorten die Nederland aandoen als doortrekker of wintergast zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels terecht gekomen en negen op de oranje lijst. De oranje lijst is een lijst van vogels die de afgelopen tien jaar constant in aantal zijn afgenomen en dus ook in de gevarenzone dreigen te komen. Van de wintergasten en doortrekkers die in ons land achteruit zijn gegaan, broeden er zo’n dertien op de toendra.

The survival of the White-bellied heron greatly depends on the existence of their wetland habitat

The mighty Brahmaputra and its tributaries serve as the winter visiting ground to many migratory birds. From the marshes of Kaziranga to the forests of Eaglenest in western Arunachal and further up to the alpine areas of Arunachal -- one come across more than 750 species of birds that includes most of the winter visitors. Assam, along with the other six northeastern states, shares a common migration route for many of the avifauna that flies over Bhutan, Tibet, China, Myanmar and Bangladesh.

Fewer birds seen in Mindoro Lake in the Philippines

Fewer migratory birds visited the Naujan Lake National Park in Naujan town in Oriental Mindoro province last month, a recent bird census showed. From 10,821 birds recorded in 2016, only 6,932 from 36 species were recorded during the survey held last month by the NLNP-Asian Waterbird Census (AWC) team. “The cause of this decline is not yet clear but it could be due to several factors, including the unfavorable weather conditions over the past weeks,” Don Geoff Tabaranza, project development and resource manager of the Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Inc.

Drie belangrijke Spaanse wetlands zijn in gevaar

Spanje is het derde land met het grootste aantal wetlands van internationaal belang. Volgens de organisatie SEO/Birdlife bevinden drie van die wetlands zich in serieus gevaar en op een punt waarop geen ommekeer meer mogelijk is. De drie Spaanse wetlands die ernstig in hun voortbestaan als zodanig worden bedreigd zijn Doñana in de regio Andalusië, de Ebro-delta in Tarragona en l'Albufera in Valencia. In deze wetlands leeft 25 procent van de in Spanje bekende watervogelsoorten.

Imidacloprid impairs sexual behavior and secondary sexual characters in red munia

The exposure effects of two endocrine disrupting pesticides (EDPs), mancozeb/MCZ and imidacloprid/IMI of the group dithiocarbamate and neonicotinoid respectively, on reproductive behaviors and secondary sexual characters have been studied in a seasonally breeding wildlife bird, red munia (Amandava amandava). Adult male birds were exposed to both the pesticides individually (0.25% LD50 of each) as well as co-exposed (MIX-I: 0.25% LD50 of each and MIX-II: 0.5% LD50 of each) through food for 30 d in preparatory (July–August) and breeding (September–October) phase of reproductive cycle.

WHO vraagt om waakzaamheid over vogelgriep

Internationaal is grote waakzaamheid voor de vogelgriep geboden. Gevallen waarbij het virus overslaat op mensen, moeten zo snel mogelijk worden gerapporteerd. Die oproep heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag gedaan. De afgelopen maanden hebben meer dan veertig landen in Europa en Azië gevallen van vogelgriep gemeld, zowel bij wilde vogels als op pluimveebedrijven. Het gaat om verschillende varianten, die in China ook enkele menselijke slachtoffers hebben geëist. De WHO vreest dat meer besmettingen bij mensen het begin kan zijn van een pandemie, zo meldt het persbureau Reuters.

Überlebenskampf für Großvögel im Rheintal

Manch einer hält sie für die originelle Aktion eines Künstlers. Skulpturen, die regungslos am Rand viel befahrener Straßen im Rheintal stehen: graue, schlanke, grazile Vogelkörper. Doch es handelt sich dabei nicht um Kunstwerke von Menschenhand, sondern um echte Schöpfungen der Natur aus Fleisch und Blut: Graureiher (Ardea cinerea) und Silberreiher (Ardea alba, Syn.: Casmerodius albus, Egretta alba) „Ja, man sieht diese Vögel derzeit vermehrt an den Straßenrändern“, bestätigt Ornithologe Alwin Schönenberger (65), Intimkenner der Vogelwelt im Rheintal.

Schwäneschwund in Gmunden

Da waren's nur noch 41 Schwäne am Traunsee nämlich. Auf diese Bestandszahl sind die Vogelzähler von Bird-Life am 14. Jänner bei der jährlichen Wintervogelzählung gekommen. 46 waren es vor einem Jahr, 51 vor zwei Jahren. Im Langzeitvergleich zeigt sich der Rückgang viel dramatischer, berichtet Gerhard Forstinger (59) aus Ohlsdorf, der die Zählung am Traunsee geleitet hat. Denn in den 1990er-Jahren tummelten sich in den Wintermonaten noch regelmäßig mehr als 120 Schwäne im Uferbereich an der Esplanade. Damit ist es längst vorbei.

Galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen

Iedereen kent de roep van de koekoek (Cuculus canorus), maar slechts weinig mensen hebben de ‘vogel die zijn eigen jongen niet grootbrengt’ ooit in het echt gezien. Het aantal koekoeken neemt al decennialang af. De koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel met naar schatting tussen de 6.000 en 8.000 vrouwtjes. Er zijn slechts enkele gebieden waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs sinds de eeuwwisseling is toegenomen. De koekoek is nagenoeg uitsluitend een insecteneter. Hij eet voornamelijk rupsen, waaronder behaarde die door andere vogels niet worden opgegeten.