Bestrijdingsmiddelen bedreigen waterplanten

Omdat waterplanten en moerasplanten in zeer nauw contact leven met het omringende water, zijn ze zeer gevoelig voor de verontreiniging van dat water. Allerlei afvalstoffen, meststoffen, herbiciden en pesticiden die op het land gebruikt worden zijn oplosbaar in water en komen uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater, beken en rivieren. De achteruitgang, of zelfs het verdwijnen van water- en moerasplanten geeft daarom belangrijke signalen naar de gemeenschap van een globale verontreiniging van het leefmilieu. Sommige soorten zijn zeer gevoelig. Tot deze laatste groep behoren vele fonteinkruiden, zoals glanzig en plat fonteinkruid. Fonteinkruiden met grote bladen waren vroeger erg typisch voor onze rivieren. Nu zijn het bijna allemaal grote zeldzaamheden geworden.

Andere fonteinkruidsoorten komen alleen voor in heel specifieke milieus, zoals het weegbreefonteinkruid dat alleen groeit in zeer fosfaatarme, ‘koude’, ‘harde’, carbonaatrijke wateren. Door allerlei menselijke tussenkomsten is er voor dergelijke milieus nauwelijks nog ruimte en daarom zijn die typische soorten alleen nog te vinden in natuurreservaten waar men ze door speciale beschermingsmaatregelen probeert te vrijwaren tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Bron:
Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Redactie: Wouter Van Landuyt, Ivan Hoste, Leo Vanhecke, Ward Vercruysse, Paul Van Den Bremt en Dirk De Beer. Auteurs: Luc Allemeersch,Bert Berten, Rein Brys, Piet De Becker, Geert De Blust, Luc Denys en René Meeuwis. Uitgevers: Nationale Plantentuin van België en Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (INBO), ISBN/ISSN 9072619684
http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsatlasfloravl…