In Zeeland hebben weidevogels geen schijn van kans in een met neonicotinoïden bezoedeld cultuurlandschap

Het gaat slecht met de weidevogels in Zeeland. Dat blijkt uit cijfers die woensdag zijn gepubliceerd. Vooral de aantallen scholeksters en veldleeuweriken zijn in Zeeland met meer dan de helft afgenomen in de afgelopen 25 jaar. Daarmee volgt Zeeland een landelijke trend. Daarnaast is het opmerkelijk dat in Zeeland, in tegenstelling tot de rest van Nederland, het aantal grutto's nagenoeg gelijk is aan 25 jaar geleden. Wel was er van 1996 tot 2000 een sterke toename, waarbij het aantal grutto's verdubbelde. Maar in 2003 werd een daling ingezet en nu ligt het aantal grutto's net onder het niveau van 1990. In de rest van Nederland is het aantal grutto's in diezelfde periode gehalveerd, net als het aantal scholeksters en veldleeuweriken. De tureluur maakt in Zeeland een vergelijkbare ontwikkeling door als de grutto. Daarmee volgt de Zeeuwse populatie van deze vogelsoort de landelijke trend. De sterke achteruitgang van weidevogels komt volgens de Vogelbescherming Nederland door de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Voor de Vogelbescherming zijn die cijfers aanleiding om aan de noodklok te trekken. Alleen drastische maatregelen in de hele landbouwsector kunnen volgens de organisatie de weidevogels en de natuur van het weidelandschap nog redden.

Bron: Omroep Zeeland, 5 augustus 2015
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-08-05/901848/zorgen-over-sterke…