De huiszwaluw verdwijnt uit Woudsend

De Huiszwaluw (Delichon urbicum) staat op de Rode Lijst van 78 bedreigde Nederlandse broedvogelsoorten, in de categorie "gevoelig". Het aantal broedparen is sinds 1960 met meer dan 50% afgenomen. In Woudsend, een uniek gelegen dorp tussen het Heegermeer en het Slotermeer in de gemeente Súdwest-Fryslân, nam in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor het totale aantal bezette nesten met 11% af tot 96. In 2010 en 2011 waren er nog rond de 200. 2012 was een dramatisch slecht jaar voor de Huiszwaluw. Tijdens de eerste telronde, 25-26 juni, bleek dat het aantal bewoonde nesten minder dan de helft was van vorig jaar! Er waren gewoon veel minder vogels in de lucht. Vooral in de oudere wijk "Oer de Brêge" maar ook in de oude dorpskern gaat het huiszwaluwbestand verder achteruit.
Bron: Jaap Langenbach
http://members.ziggo.nl/jaaplangenbach/Huiszwaluwwoudsend.html