De omzet van biologische levensmiddelen lag vorig jaar 11,5% hoger dan in 2014

De biologische omzet steeg in 2015 en ook in de eerste helft van 2016 sterk. Op het boerenerf blijven de ontwikkelingen er nog bij achter; daar is minder groei. De omzet van biologische levensmiddelen lag vorig jaar 11,5% hoger dan in 2014. Supermarkten, speciaalzaken en overige verkoopkanalen noteerden een totale omzet van €1,3 miljard. Daarmee ligt biologisch weer op groeischema, stelt ketenorganisatie Bionext. Vorig jaar was de omzetstijging slechts 6%. Het sterke groeijaar kwam vooral voor rekening van supermarkten. Hier steeg de omzet in 2015 met bijna een vijfde. Ook dit jaar zet die trend door. Dit ging wel ten koste van speciaalzaken waar de omzetstijging stagneerde. Al was er dit jaar weer een lichte plus. Dit blijkt uit het Bionext Trendrapport 2015-juni 2016.

Ook in vergelijking met reguliere producten doet biologisch het opvallend goed. Zo noteerden supermarkten bijvoorbeeld een totale levensmiddelenomzetstijging van ruim 3%. Biologisch groeide zodoende bijna 6 keer zo hard. Het totale aandeel van biologisch in de retail - supermarkt en speciaalzaak - steeg in 2015 tot 4,3%.

Opvallend is dat er in het supermarktschap bijna geen biologische dissonant is. Vrijwel alle producten noteerden in 2015 en in de eerste helft van 2016 een forse omzetstijging. De verkoop van eieren en vlees steeg relatief het hardst. De omzet van biologische eieren was in 2014 nog €28 miljoen, maar kwam in de eerste helft van 2016 al bijna op €19 miljoen uit. Vlees noteerde in 2014 een omzet van €93 miljoen, tegen €61 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Aardappelen, groenten en fruit deden daar nauwelijks voor onder: €121 miljoen omzet in 2014 tegen €80 miljoen in de eerste van helft van 2016. Alleen zuivel bleef wat achter. Maar hier was de gemiddelde jaargroei evengoed bijna 10%.

Qua marktaandeel in het totale segment bleef het bio-ei koploper. Van alle verkochte eieren in 2016 was liefst 13,2% biologisch. De andere producten blijven daar nog ver bij achter. De eerste 'achtervolgers' zijn aardappelen, groenten, fruit (4,1% marktaandeel) en zuivel (3,8% aandeel).

De speciaalzaken hadden het lastig door de opmars van biologisch in het supermarktschap. In de eerste helft van 2016 steeg de totale biologische omzet na de krimp in 2015 weliswaar weer licht, maar dat kwam vooral voor rekening van aardappelen, groenten en fruit. Er werd minder zuivel en brood verkocht.

De sterke groeicijfers in de supermarkten staan enigszins in contrast met de situatie op het boerenerf. Want de biologische sector als geheel groeide minder hard. Dat blijkt uit cijfers van Skal biocontrole. Tussen december 2014 en juni 2016 steeg het aantal gecertificeerde bio-bedrijven beperkt, van 1.483 tot 1.543. Dat is een stijging van 4%. De biologische areaaltoename bleef hier nog bij achter: 0,4%. Het betekende een areaal van 57.304 hectare.

Geen verpletterende cijfers, maar 2016 laat wel een nieuwe trend zien. Waar het aantal omschakelaars voorheen altijd rond de 100 schommelde, waren dat er in de eerste helft van dit jaar al 296. Een vijfde van het totaal aantal bio-bedrijven. Ook het aantal hectares in omschakeling is dit jaar veel groter: 2.768 hectare. Dat is krap 5% van het huidige bio-totaal.

Bron: Boerderij, 22-09-16
http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/9/Sterk-herstel-biologisc…