Reptielen worden bedreigd door bestrijdingsmiddelen

De blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan voor heel wat diersoorten een negatief effect hebben. Een nieuwe studie peilt als één van de eerste studies in zijn soort naar het risico op blootstelling voor Europese reptielen. 102 soorten werden gescreend. Vooral hagedissen blijken erg gevoelig voor pesticiden. In Europa staat 18 procent van de reptielen op de rode lijst van de World Conservation Union geregistreerd als ‘bedreigd’. Wereldwijd zijn ongeveer 10.000 reptielen bekend. Daarvan komen er een honderdvijftigtal ook in Europa voor, waaronder slangen, hagedissen en schildpadden. 18 procent van de Europese reptielen staat op de rode lijst van de IUCN. Dat komt in de eerste plaats door de achteruitgang van de habitat van de reptielen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouwsector. In een nieuwe studie van onderzoekers Lötters en Wagner die gepubliceerd werd in Environmental Pollution wordt het risico op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen nu voor het eerst onder de loep genomen.

Daarbij werd vertrokken van gegevens omtrent het voorkomen van reptielen in bepaalde landbouwgebieden, de fysiologie van het dier en data omtrent de voortplanting. In totaal werd voor 102 soorten een risicoanalyse opgemaakt. Heel wat reptielen zijn klein, waardoor het risico automatisch verhoogt: een kleine dosis is al sneller schadelijk voor kleine organismen dan dat ze dat is voor grotere organismen. Ook reptielen die minder eieren leggen en zich in minder grote aantallen voortplanten zijn kwetsbaarder.

Uit de studie blijkt onder meer dat er een gemiddelde overlapping van 50 procent bestaat tussen de habitat van reptielen en landbouwgebied waar pesticiden worden gebruikt. Vooral in het zuiden van Europa lopen reptielen heel wat risico door hoger pesticidengebruik en door de aard van de landbouwactiviteit. Wijngaarden bijvoorbeeld zijn voor verschillende hagedissen een geliefkoosde habitat. Maar in de wijnbouw worden heel wat gewasbeschermingsmiddelen gespoten, en dus ligt het risico er een stuk hoger. Volgens de auteurs van de studie moet er in de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen meer rekening gehouden worden met reptielen.

Bron: Science for Environment Policy, VILT, 09-09-16
http://www.vilt.be/derde-europese-reptielen-bedreigd-door-pesticiden