De lelieteelt bedreigt de drinkwatervoorziening van Groningen

Sinds 2010 is de lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied explosief gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa die gepresenteerd zijn in het Overlegorgaan Drentsche Aa. De groei vormt, volgens de milieuorganisatie een bedreiging voor de waterkwaliteit van de Drentsche Aa en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening uit de Drentsche Aa. De afgelopen jaren is het areaal bollenteelt in het Drentsche Aa-gebied gestegen van 52 ha in 2010 naar 189 ha in 2016. Daarbij gaat het vooral om leliebollenteelt, de teelt waarbij men veruit de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt. Per jaar gaat het om de toepassing van gemiddeld 117 kg/ha bestrijdingsmiddelen (inclusief minerale olie) in de lelieteelt tegenover ruim 7 kg/ha gemiddeld bij gewassen zoals aardappelen, snijmais en suikerbieten. Op dit moment kunnen lelietelers op landbouwpercelen in heel Drenthe zonder enige beperking hun gang gaan. Naast het hoge gebruik aan bestrijdingsmiddelen gaat de teelt ook gepaard met intensieve drainage en beregening. Natuur- en milieufederatie Drenthe vindt dit een kwalijke zaak en roept de provincie op om deze intensieve teelt in kwetsbare gebieden te voorkomen en terug te dringen. De provincie kan de revisie van de Omgevingsvisie benutten, die recent is gestart, om hierop beleid te ontwikkelen.

Via uit- en afspoeling, drainage en drift komen bestrijdingsmiddelen in de beken van de Drentsche Aa terecht. Deze bestrijdingsmiddelen vindt het Waterbedrijf Groningen terug bij het innamepunt voor de drinkwaterproductie bij De Punt. Daarmee vormen ze een bedreiging voor de drinkwatervoorziening. Inwoners van de stad Groningen, Haren, Glimmen en Eelde-Paterswolde krijgen hun drinkwater uit het beekwater van de Drentsche Aa. Als het Waterbedrijf te veel bestrijdingsmiddelen in het water aantreft, stopt het bedrijf de inname van het beekwater. Daarmee is deze drinkwaterwinning zeer kwetsbaar.

Bron: Asser Courant, 15-03-17
https://www.assercourant.nl/algemeen/485783/-lelieteelt-vormt-bedreigin…