De rijke biodiversiteit in het Berkelland wordt door de industriële landbouw aangetast

Berkelland, één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland met een oppervlakte van zo'n 285.000 km2, behoort tot de top 50 van Nederland als het gaat om biodiversiteit in de natuur met maar liefst 1161 planten- en diersoorten. De herhaalde ruilverkavelingen, waaronder in het gebied rond Beltrum, hebben het landschap een rechtlijnig karakter gegeven, weg van het oude Kampenlandschap met heggen en houtwallen en bochtig lijnenspel. Het heeft grote gevolgen gehad voor de omringende flora en fauna. Veel soorten zijn verdwenen of hebben de grootste moeite om zich in stand te houden. Dit vraagstuk stond afgelopen vrijdagochtend centraal in Neede in de door ecoloog Jan-Luc van Eijk van de gemeente Berkelland georganiseerde bewustwordingsdag voor natuur en landschap in Berkelland. Robert Kwak van de Vogelbescherming Nederland liet in een lezing zien dat de vereenvoudiging van het landschap en de toenemende intensiteit van het beheer en gebruik ervan de biodiversiteit negatief heeft beïnvloed. Deze teruggang is zeker ook bij vogels te zien. Jan Stronks, lid van de Stichting Staring Advies, hield een verhaal over dagvlinders en boomkikkers in de Achterhoek in relatie tot biodiversiteit. De achteruitgang van het cultuurlandschap gaat volgens hem onverminderd voort. In de afgelopen 120 jaar is het aantal standvlinders teruggelopen van 65 soorten naar nog maar zo'n 29. Ook het behoud van de boomkikker (Hyla arborea) baart nog steeds zorgen.
Bron: Achterhoek Nieuws, 24 juni 2017
http://www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl/nieuws/algemeen/167939/bewu…-