Imidacloprid bedreigt aquatische insecten en daarmee indirect ook de visstand

De concentraties van een aantal neonicotinoïden en fipronil in Nederland overschrijden de normen regelmatig. De hoogste concentraties worden gevonden in het Westland en nog enkele andere plekken in Nederland, vooral in gebieden waar veel glastuinbouw en bloementeelt plaats vindt. Imidacloprid is de meest toegepaste neonicotinoïde. De laatste jaren is het giftig gebleken in zeer lage concentraties. Nederlands onderzoek uit 2013 heeft laten zien dat bij overschrijding van de normen voor imidacloprid er twee tot drie keer minder aquatische ongewervelden werden aangetroffen in wateren dan wanneer de normen niet overschreden worden.Daarom is in Nederland eind 2015 een aangescherpte norm van 8 nanogram per liter van kracht geworden voor chronische blootstelling aan imidacloprid. Alle Nederlandse zoetwatervissoorten gebruiken macrofauna als voedsel in één of meer levensstadia. De alarmerende conclusie voor vissen lijkt dan ook dat de voorkomende normoverschrijding van neonicotinoiden er toe leidt dat er veel minder voedsel beschikbaar is. Bovendien vormt fipronil direct een risico omdat vissen daar gevoelig voor zijn.
Bronnen:
Willie van Emmerik. Visionair nr. 40 - juni 2016, pagina's 36 & 37
Van Emmerik, W.A.M., 2015. Neonicotinoïden en risico's voor vissen. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.