Industriële landbouw veroorzaakt bodemdegradatie

Diepploegen, meerdere oogsten per seizoen en het gebruik van landbouwchemicaliën hebben de voedselproductie verhoogd, maar dat gaat ten koste van duurzaam bodembeheer. Een derde van het aardoppervlak blijkt gedegradeerd. Als er geen maatregelen worden genomen zal de competitie om landbouwgrond alleen maar toenemen, niet alleen in of tussen buurlanden, maar ook wereldwijd. Die waarschuwing sprak Monique Barbut van het VN-orgaan UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) uit bij de lancering van het rapport Global Land Outlook. Het rapport geldt als het meest complete overzicht tot dusver. Het legt verbanden tussen de impacts die zowel verstedelijking, klimaatverandering, erosie als ontbossing hebben. De grootste impact blijkt de intensieve landbouw te hebben. "Industriële landbouw is te vergelijken met een mijnbouw", aldus Louise Baker van UNCCD.

Gedurende de afgelopen 20 jaar is de landbouwproductie verdrievoudigd en de hoeveelheid geïrrigeerd land verdubbeld. Maar door de intensieve landbouw neemt de bodemvruchtbaarheid af en kan het land uiteindelijk in onbruik raken en zelfs verwoestijnen. Het rapport beschrijft een dalende productiviteit op 20% van 's werelds akkerland, 16% van het bosareaal, 19% van het grasland en 27% van het 'graasland' (waar geen gewassen kunnen groeien, maar wel geschikt voor extensieve veeteelt).

De gevolgen (conflicten, klimaatvluchtelingen) van de bestaande landbouwpraktijken zullen het ergst zijn in sub-Sahara Afrika, zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, voorspellen de auteurs.

Bron: Foodlog, 26-09-17
https://www.foodlog.nl/artikel/intensieve-landbouw-is-vergelijkbaar-met…

Rapport Global Land Outlook:
https://global-land-outlook.squarespace.com/the-outlook/#the-bokk