Eendagsvliegen bijna verdwenen uit Britse rivieren

Ooit waren wolken uitkomende eendagsvliegen een te bezichtigen spektakel boven Britse rivieren. De naam eendagsvlieg is bedrieglijk: de larven leven een of twee jaar. Het geslachtsrijpe imago leeft van enkele uren tot enkele dagen, vandaar de naam. Bovendien zijn het geen vliegen, ze vormen een eigen orde, die Ephemeroptera wordt genoemd – wat dan wel weer eendagsvleugeligen zou zijn in vertaling.

Eendagsvliegen of haften vormen een belangrijke schakel in de voedselketen van zoet water: libellen, vleermuizen, zwaluwen en vissen leven in de tijd van de zwermen van de eendagsvlieg.
Maar onder andere door insectengif is het uitkomen van de eieren sterk teruggelopen, tot tachtig procent. De neonicotinoïden, samen met fosfaat en fijn sediment – alles voortbrengselen van grootschalige landbouw/veeteelt – maken de zwermen een verschijnsel uit het verleden althans iets sterk uitgedunds.

Bron: Krapuul, 11-02-18
http://www.krapuul.nl/natuur-en-milieu-2/dieren-2/insecten/insectageddo…