Medewerker van Hollands Noorderkwartier meldt misstand bij rapportage over bestrijdingsmiddelen en wordt vervolgens geschorst

Een bestrijdingsmiddelendeskundige van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op vrijdag 5 januari jl. melding bij zijn directie gedaan van een vermoeden van de misstand. Het gaat om een integriteitsschending. Het Hoogheemraadschap wil volgens de melding de gegevens over bestrijdingsmiddelen, die zonder restrictie openbaar horen te zijn, mogelijk exclusief houden voor een marktpartij. Drie dagen later, op maandag 8 januari, is hij vervolgens geschorst.

De medewerker werkte al meer dan 20 jaar bij het waterschap en is deskundige op het terrein van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld controleren of boeren niet teveel giftige stoffen lozen in de sloten. Dat zijn gegevens die openbaar en toegankelijk voor iedereen horen te zijn, maar in de praktijk merkte de medewerker dat dat niet zo eenvoudig was.

Bron: NH Nieuws, 16-01-18
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/218295/Medewerker-meldt-misstand-en-wordt…