Veel minder merels in Nederlandse tuinen

Meer dan 50.000 mensen telden dit weekend in hun eigen tuin het aantal vogels. Het was de vijftiende Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Tijdens de vogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld dan in andere jaren. Gemiddeld werd in elke tuin anderhalve merel geteld, terwijl dit in voorgaande jaren boven de twee lag. Oorzaak van de achteruitgang van de merel is mogelijk het voor merels dodelijke usutu-virus. Vooral in Oost-Nederland waren merels de afgelopen jaren het slachtoffer van dit virus.

De huismus was net als voorgaande jaren veruit de meest getelde vogelsoort. De top-10 die nu is gemeld, is een voorlopige notering:

1. Huismus Passer domesticus
2. Koolmees Parus major
3. Pimpelmees Cyanistes caeruleus
4. Kauw Corvus monedula
5. Merel Turdus merula
6. Vink Fringilla coelebs
7. Turkse tortel Streptopelia decaocto
8. Houtduif Columba palumbus
9. Ekster Pica pica
10. Roodborst Erithacus rubecula

Bron: NOS, 28-1-18
https://nos.nl/artikel/2214245-veel-minder-merels-geteld-in-nationale-v…