Bovengemiddelde wintersterfte (27,9%) onder bijen in België

In september 2016 startte het federaal voedselagentschap (FAVV) het project Healthy-Bee, met als doel een jaar lang de bijengezondheid in België te monitoren. In totaal werden 193 imkers met in totaal 865 bijenkolonies opgevolgd. Daaruit bleek dat de gemiddelde wintersterfte bij de opgevolgde bijenstanden 27,9 procent bedroeg. Dit percentage overstijgt de 10 procent wintersterfte die bij honingbijen als normaal en aanvaardbaar wordt beschouwd. Onder meer de varroamijt bleek daarin een rol te spelen: hoe meer varroamijten aanwezig op de winterbijen, hoe groter de kans dat zij de winter niet zullen overleven. Het FAVV zal de resultaten nu voorleggen aan het Wetenschappelijk Comité voor een grondige analyse.

Bron: De Standaard, 5 maart 2018
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180304_03390304