De verdwenen wulpen van de Gelderse vallei

Op bijna alle heidevelden in de Gelderse Vallei broedde vroeger de wulp. Je hoorde in het vroege voorjaar de welluidende roep zelfs boven de dorpen. Deze keer een herinnering aan deze heidevogel met de naar beneden gebogen snavel. Een jaar of veertig geleden was de wulp (Numenius arquata) nog een algemene broedvogel: op de heide van Klein Bijlaar, de Appelseheide bij Voorthuizen, de Deuverdenseheide bij Nijkerk, de Stroeërheide en de grote heidegebieden op de Veluwe. De wulp was in het voorjaar een lentebode, net als de kievit (Vanellus vanellus) en de grutto (Limosa limosa). ‘Oewlie-oewlie-oewlie’ klonk dan de melodieuze roep van de wulp boven de velden en weiden van de Gelderse Vallei en de Veluwe. In een beschrijvingen van de boswachterij Kootwijk in de jaren zestig wordt de wulp ‘zandtuter’ genoemd. Alle weidevogels zijn in de loop der jaren van de heidevelden op de Veluwe en de Gelderse Vallei verdwenen. De Stroeërheide is met recht ‘de grote, stille heide’ geworden.

Bron: Gerrit de Graaff in de Veluwenaar, 04-02-15
http://www.de-veluwenaar.nl/2015/02/04/herinnering-aan-de-wulp-als-broe…