HH Delfland juicht veel te vroeg - imidacloprid blijft een probleemstof in de glastuinbouw

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland laten de metingen van de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden over het jaar 2017 een duidelijke verbetering zien. De kwaliteit van het water in de Westlandse glastuinbouwgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Uit metingen in 2017 kwam naar voren dat er aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water zitten, zei Delfland op 5 maart 2018. Uit de cijfers die Delfland over 2017 op 17 mei 2018 ter beschikking heeft gesteld valt echter op te maken dat imidacloprid nog steeds tot de bestrijdingsmiddelen met de meeste normoverschrijdingen in het glastuinbouwgebied behoort. In de Westboezem en Polder Berkel komt imidacloprid als normoverschrijdende probleemstof naar voren.

De hóógste overschrijdingen komen van Dichloorvos, Esfenvaleraat en Spinosad. Esfenvaleraat is zeer giftig voor aquatische insecten. De NOEC (no-observed-effect-concentration) in een chronische 21-dagen test met Daphnia magna was slechts 52 nanogram per liter (bron: Pesticide Properties DataBase https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/269.htm). Dichloorvos behoort sinds 2012 tot de verboden middelen. Ook het sinds 2016 verboden Carbendazim veroorzaakt veel normoverschrijdingen.

Bronnen: HH Delfland, 2 en 17 mei 2018
AD, 5 maart 2018
https://www.ad.nl/westland/waterkwaliteit-flink-verbeterd~a1077bb6/