Ctgb geeft binnen drie maanden uitvoering aan het Europese besluit over neonicotinoïden

Op 27 april 2018 stemden de EU-lidstaten in met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden het buitengebruik te verbieden. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen voortaan alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen. Voor het gebruik in kassen golden al strenge eisen. Risico's voor bijen en andere bestuivers vormden de aanleiding voor dit besluit. Het besluit treedt in werking twintig dagen na publicatie in het officieel orgaan van de Europese Unie.

Vanaf de inwerkingtreding van het besluit mogen de middelen nog zes maanden worden (op)gebruikt. Voor met deze middelen behandeld zaaizaad geldt dezelfde termijn, tenzij het zaad is bedoeld voor planten die hun hele levenscyclus in de kas staan. Het Ctgb als toelatingsautoriteit heeft na de inwerkingtreding drie maanden de tijd om toelatingen op basis van de drie stoffen aan te passen aan het EU-besluit. Het Ctgb zal de maatregel binnen de genoemde termijn doorvoeren.

Bron: Nieuwe Oogst, 2 mei 2018
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/05/02/ctgb-voert-binnen-drie-maa…