Bespuitingen op akkers laten sporen na in de bodem

In meer dan 80 procent van de Europese landbouwbodems worden één of meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Universiteit, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk magazine Science of the Total Environment. De wetenschappers onderzochten de aanwezigheid van 76 actieve chemische stoffen in de bodems van landbouwpercelen in elf Europese landen. Zoals je kan verwachten, worden er van de middelen die boeren spuiten op hun percelen sporen teruggevonden in de bodem. Het onderzoeksteam analyseerde stalen van de bovenlaag van 317 Europese landbouwpercelen, waarop verschillende gewassen geteeld worden zoals aardappelen, tarwe, maïs, groenten en wijndruiven. Die kwamen van elf Europese landen: Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië, Griekenland, Spanje, Hongarije, Polen, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zij werden geselecteerd omdat ze een groot landbouwareaal hebben en een in verhouding hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De meest voorkomende sporen van gewasbeschermingsmiddelen die teruggevonden werden, waren glyfosaat en zijn chemische verbinding aminomethylfosfoonzuur (AMPA) en afbraakstoffen van het insecticide DDT – dat al decennia verboden is in Europa – en de breed werkende fungiciden boscalid, epoxiconazool en tebuconazool. Het hoogste aantal pesticiden dat is aangetroffen in de bodem, was op een perceel waar 2,87 milligram per kilogram aarde gemeten werd.

Bron: VILT, 16-11-18
http://www.vilt.be/bespuitingen-op-akkers-laten-sporen-na-in-de-bodem