Deltaplan Biodiversiteitsherstel negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland

De laatste decennia is het Nederlandse platteland veranderd in een ecologische woestijn. De verstikkende deken van ammoniak en landbouwgif die over ons landschap ligt, heeft vergaande gevolgen, niet alleen voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en voor het agrarische bedrijf. Iedereen heeft dan ook lang uitgekeken naar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat een oplossing zou presenteren. Maar zelden was de teleurstelling zo groot. Het plan negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland: het te kleine natuurareaal en een landbouw die extreem vervuilend is. Het Deltaplan besteedt vreemd genoeg geen woord aan uitbreiding van het areaal natuur. Ook de ontwikkeling van een schone landbouw wordt door het Deltaplan geen stap dichterbij gebracht. Verder dan wat geneuzel over de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en gebiedsgerichte samenwerking komen de auteurs niet.

Bron: Frank Berendse in de Volkskrant van 23-01-19
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/hoogleraar-natuurbeheer-deltap…

Frank Berendse is emeritus hoogleraar natuurbeheer aan Wageningen Universiteit.

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten (LNV) met reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is bijgevoegd.