NRC checkt: ‘Mondiaal neemt 40 procent van de insectensoorten af’ en noemt uitspraak ongefundeerd

Naar aanleiding van de kelderende insectenaantallen besloten twee Australische biologen, Francisco Sánches-Bayo en Kris Wyckhuys, om de mondiale achteruitgang in kaart te brengen. Daarvoor analyseerden ze 73 artikelen over insectenbiodiversiteit uit de afgelopen 40 jaar. In het tijdschrift Biological Conservation schrijven ze over een „wereldwijde afname”. Ze noteren in de samenvatting „dramatische afnamesnelheden” die in een paar decennia zouden kunnen leiden tot „het uitsterven van 40 procent van de insectensoorten wereldwijd”. Belangrijkste oorzaak, volgens de onderzoekers: grootschalige landbouw.

Conclusie
Insectenaantallen in Europa en de VS nemen inderdaad af, maar er is te weinig informatie om te spreken van een wereldwijde trend. Ook is het afnamepercentage onduidelijk. We beoordelen deze uitspraak daarom als ongefundeerd.

Bron: NRC, 14-02-19
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/14/mondiaal-neemt-40-procent-van-de-i…

Henk Tennekes

za, 16/02/2019 - 16:04

Ik heb verschillende publicaties met Francisco Sánchez-Bayo op mijn naam staan. Samen hebben we de dosis-werkingsrelaties van neonicotinoïden in geleedpotigen (arthropoden) uitgewerkt en voorzien van een theoretisch fundament. Deze stoffen zijn wateroplosbaar en redelijk mobiel in de bodem, waardoor ze door neerslag vrij gemakkelijk in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ik heb in 2010 al voorspeld dat de milieuverontreiniging met neonicotinoïden een ramp in de insectenwereld zou veroorzaken, omdat zowel aquatische als ook terrestrische organismen langdurig worden blootgesteld aan cumulatieve gifstoffen waarvan de werking door de blootstellingstijd enorm wordt versterkt. Bepalingen van de biomassa van vliegende insecten op hetzelfde perceel in het Duitse Krefeld in 1989 en 2013 hebben mijn voorspellng overtuigend bevestigd. 75% van de biomassa is sinds de invoering van de neonicotinoÏden verdwenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat honing wereldwijd verontreinigd is met neonicotinoiden. Daaruit mag worden opgemaakt dat de milieuverontreiniging met neonicotinoïden waarschijnlijk ook wereldwijd plaats vindt. Voor mij bestaat er geen enkele twijfel dat de achteruitgang van insecten eveneens een wereldwijd probleem is. Daar doet het gebrek aan monitoring van insecten in sommige werelddelen niets aan af.

Henk Tennekes

wo, 20/02/2019 - 16:43

“Factcheck” van de NRC. Conclusie met betrekking tot deze conclusie: hebben ze bij de NRC deze meta-analyse nog eens overgedaan, of met nog veel meer artikelen uitgebreid? Ach nee, de slijpsteen voor de geest, zoals de courant zich ooit nog noemde om een hoogopgeleid publiek aan te trekken of te plezieren, hoort niet graag dat insecten wereldwijd zouden kunnen uitsterven. Niet leuk voor de adverteerders en natuurlijk niet voor de groeiende schare FVD-gezinden onder de oplettende lezertjes.
Bron: Krapuul, 20-02-19
https://www.krapuul.nl/nieuws/2734153/volgens-de-nrc-valt-insectageddon…