Schouten wil kringlooplandbouw in 2030 rond hebben

Landbouwminister Carola Schouten wil de omslag van de landbouw naar kringlooplandbouw in 2030 gerealiseerd hebben. Dat blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden.’ Schouten zal in mei een Realisatieplan presenteren met concrete maatregelen voor de transitie van de landbouw. De doelen die hierin worden opgenomen, moeten in 2030 uitgevoerd zijn, schrijft Schouten.

De minister neemt nadrukkelijk de regie bij de omslag naar kringlooplandbouw. “De uitvoering kan alleen werkelijkheid worden wanneer de overheid – lees het ministerie van LNV – de regie neemt op het proces en wanneer de overheid ook haar beleid aanpast”, aldus Schouten.

De verandering zal plaatsvinden via 4 sporen: de sector zelf, de overheid, de regio en kennis en innovatie. Vanuit de sector zelf zal de beweging alleen op gang komen als boeren er toekomst in zien. “Ze moeten ruimte ervaren om te ondernemen, en zich uitgenodigd voelen om stappen te zetten. Kringlooplandbouw moet ook een goed inkomen voor hen opleveren”, schrijft Schouten.

Bron: Boerderij, 25-01-19
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/1/Schouten-wil-kringlooplandb…

Henk Tennekes

di, 19/03/2019 - 16:17

De kamerbrief van de minister is een lange opsomming van beleidsmaatregelen, alleen zeer summier over de aanpak van gewasbescherming. Ze wil het gebruik van laag risico middelen stimuleren, maar er wordt niets gezegd over de aanpak van hoog risico middelen. Ze zou in navolging van Frankrijk alle neonicotinoïden, de primaire oorzaak van insectensterfte, kunnen verbieden, en de lelieteelt met een gebruik van 120 kg bestrijdingsmiddelen per hectare kunnen indammen, maar daarover staat niets in de kamerbrief. Zonder een grondige herziening van de toelating van bestrijdingsmiddelen kan de strategie van de minister niet slagen. Er wordt wel geld uitgegeven voor monitoring van insecten. We zullen de ondergang van de insecten dus netjes documenteren.