De verdwenen zwaluwen van Capelle aan den IJssel

Het gaat landelijk slecht met de zwaluwsoorten, ook in Capelle. Oorzaken zijn niet altijd eenduidig, maar het sterk afgenomen insectenbestand (zwaluwen zijn insecteneters!), intensieve veeteelt en landbouw, gebruik van pesticiden spelen daarbij een grote rol.

In Capelle kennen we twee echte zwaluwsoorten: de huiszwaluw (Delichon urbicum) en de boerenzwaluw (Hirundo rustica). Beide soorten zijn beperkt tot Bermweg-oostgebied en maken nesten van kleibolletjes. De huiszwaluw ('Geluksbrenger') bouwt zijn bolvormige nest onder dakgoten van woningen. De boerenzwaluw zijn 'badkuipvormige' nest in schuren en stallen: een open raampje in de stal voldoet bijvoorbeeld op de Capelse manege.

Langs de oever van de IJssel (ongeveer waar Hitland begint) was een paar jaar geleden een oeverzwaluw (Riparia riparia) kolonie met meer dan vijftig nesten, ingegraven in steile wand, maar helaas zijn zij daarna verdwenen.

De gierzwaluw (Apus apus) is eigenlijk geen echte zwaluwsoort, maar eerder verwant aan de kolibri! Deze komt ook in Capelle voor en maakt zijn nest onder dakpannen. Achteruitgang van insectenbestand, maar ook ontoegankelijke dakbedekkingen voor nestbouw zijn mogelijk oorzaken van dat de gierzwaluw minder voorkomt.

Al eerder was het SNC opgevallen dat langs de Bermweg-oost vroeger veel huiszwaluwen nestelden. Dat kan men nog steeds zien aan sporen die vroegere nesten hebben achtergelaten. Er waren echter zo'n 10 jaar geleden nog maar drie nesten over aan de gevel van een huis.

Dit was voor SNC reden om samen met gemeente en een MBO-klas zo'n zestig kunstnesten voor huiszwaluwen te plaatsen. Tegelijkertijd werden er twee kleiputten gegraven in Schollebos voor beschikbaarheid van klei voor natuurlijke nestbouw.

Pas na enkele jaren leverde dit succes op, opklimmend naar zo'n 25 bebroede nesten in 2016! Vorig jaar echter weer een dip. En dit jaar helaas tot op heden slechts enkele bezette huiszwaluwnesten.

Bron: Capelle IJssel en Lekstreek, 27-06-18
ttps://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/457818/zwaluw-komt-steeds-minder-voor-