WNF: helft minder wilde dieren op de heide

In heidegronden is het aantal wilde dieren in dertig jaar tijd met gemiddeld de helft afgenomen. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, zijn er zelfs 70 procent minder dieren dan in 1990. De teruggang treft vooral vogels, reptielen, vlinders en andere insecten, staat in een rapport van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Volgens directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds is de natuur inmiddels diep uitgehold, zonder dat we het in de gaten lijken te hebben. "Heide bloeit nog steeds prachtig paars. Maar wie weet nog dat vroeger wolken vlinders op de heide te zien waren? Vogelsoorten als de korhoen (Tetrao tetrix) en de tapuit (Oenanthe oenanthe) worden ernstig bedreigd, de duinpieper (Anthus campestris) is al verdwenen en ook de boomleeuwerik (Lullula arborea). Sterke dalers onder de vlinders zijn de kleine heivlinder (Hipparchia statilinus) en het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon). Onder de reptielen gaat het slecht met de levendbarende hagedis.

De organisatie signaleert dat kleinere insecten- en muizeneters als de eikelmuis, de hamster, de hermelijn en sommige vleermuissoorten het moeilijk hebben. Ze vinden te weinig prooi en hebben last van bestrijdingsmiddelen.

Bron: NOS Nieuws, 6 februari 2020
https://nos.nl/artikel/2321790-wnf-helft-minder-wilde-dieren-op-heide-e…