Binnen een week zijn 20.000 ernstig zieke of dode pimpelmezen geregistreerd in Duitsland

De zangvogel met kobaltblauwe kruin lijkt te kampen met een besmettelijke ziekte. De Duitse natuurorganisatie Nabu heeft daarom Duitsers opgeroepen om gevallen te melden en dode vogels op te sturen voor onderzoek. Wat opvalt is dat vooralsnog weinig gevallen bekend zijn van vergelijkbare besmettingen bij andere vogelsoorten. Volgens Nabu passen de symptomen niet bij een bekende vogelziekte maar het lijkt te gaan om „een bacteriële infectie die onschadelijk is voor mensen”.

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is een mees die in vrijwel heel Europa regelmatig voorkomt. Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen.

Pimpelmezen maken graag gebruik van vetbollen, pindanetjes en voedertafels met gevarieerde zaden. Naast het voedsel dat de mens hun aanbiedt, eten zij voornamelijk insecten en hun larven, spinnen, bladluizen, nectar en zaden.

Bronnen:
NRC, 17 april 2020
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/17/pimpelmezen-sterven-massaal-door-m…
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees