Wageningen Universiteit noemt geruchtmakende Duitse insectenstudie ‘robuust’

Insecten verdwijnen in rap tempo, ook in Nederland. De intensieve landbouw zou de voornaamste veroorzaker zijn. Dat stellen wetenschappers van Wageningen Universiteit nu in een nieuw, omvangrijk rapport.

In een kwart eeuw tijd verdween maar liefst 76 procent van de totale insectenpopulatie uit een aantal Duitse natuurreservaten. Dat concludeerden onderzoekers vorig jaar, in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. Het leidde wereldwijd tot grote opschudding. Een ‘ecologisch armageddon’ kopte de Britse krant The Guardian. Maar er klonk ook kritiek. De gegevens, die waren verzameld in 31 Duitse natuurgebieden, zouden ‘ondeugdelijk’ zijn.

Die kritiek wordt nu, in een omvangrijk nieuw rapport van Wageningen Universiteit, van tafel geveegd. “We hebben de studie kritisch tegen het licht gehouden”, zegt de Wageningse hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer David Kleijn, co-auteur van het rapport dat vorige week donderdag ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, “en een aantal onafhankelijke statistici ernaar laten kijken. Er is gewoon geen gat in te schieten.”

Bron: Vincent Harmsen in One World, 03-06-20
https://www.oneworld.nl/anders/achtergrond/wageningen-universiteit-mass…