Interview met Jan Douwe van der Ploeg, WUR hoogleraar rurale sociologie

Moderne landbouwbedrijven worden gebruikt als etalage voor de export van kennis en agrarische technologie. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijk draagvlak voor dat soort megabedrijven af omdat ze afbreuk doen aan het landschap en schade berokkenen aan het milieu en de biodiversiteit. Dat betoogt Jan Douwe van der Ploeg (66), scheidend hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. In zijn afscheidsrede uitte Van der Ploeg, vaak gezien als een dissident binnen zijn eigen universiteit, scherpe kritiek op het Nederlandse landbouwbeleid en de rol die Wageningen daarin speelt.

MSD heeft mogelijke werkingen van Bravecto op het zenuwstelsel van honden niet onderzocht

Kauwtabletten van het middel Bravecto (met de werkzame stof fluralaner) van de firma MSD Animal Health bieden bij honden en katten bescherming tegen vlooien en teken gedurende een periode van 12 weken. Voor een optimale vlooienbestrijding moet daarom elke 3 maanden één tablet worden verstrekt. Fluralaner doodt insecten door blokkade van de zogenaamde GABA (γ-aminoboterzuur) - en glutamaatreceptoren. De GABA receptoren zijn wijd verspreid in het zenuwstelsel, ook in de hersenen van de hond (en alle andere zoogdieren).

De schaduwkant van de tulpen uit Holland

Elk voorjaar staan de bollen in bloei en genieten we van de kleuren. Maar achter die kleuren gaat een taboe schuil: het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we het niet graag over. Toch is het gif slecht voor het milieu en slecht voor mens en dier. De vraag is: valt er te leven met het risico van gezondheidsschade? Of dat de economie mag prevaleren boven de volksgezondheid. Kunnen we vergelijkingen maken met de Q-koorts in Brabant? Het zal wel loslopen, zei men daar, totdat er doden vielen.

Frank Berendse (WUR) beschrijft de ramp op het boerenland die Henk Tennekes in 2010 voorspelde

Op het boerenland in heel West-Europa voltrekt zich een drama waarvan het einde nog niet in zicht is. Sinds 1960 is in Nederland driekwart van de broedvogels op het boerenland verdwenen, terwijl sinds de jaren 80 op veel plekken in West-Europa de hoeveelheid insecten met 80 tot 90 procent is afgenomen. De weilanden vol pinksterbloem, veldzuring en boterbloem zijn verdwenen en in Friesland heeft men de term landschapspijn uitgevonden voor het gevoel dat veel mensen hebben bij het steeds lelijker wordende landschap.

Drie belangrijke Spaanse wetlands zijn in gevaar

Spanje is het derde land met het grootste aantal wetlands van internationaal belang. Volgens de organisatie SEO/Birdlife bevinden drie van die wetlands zich in serieus gevaar en op een punt waarop geen ommekeer meer mogelijk is. De drie Spaanse wetlands die ernstig in hun voortbestaan als zodanig worden bedreigd zijn Doñana in de regio Andalusië, de Ebro-delta in Tarragona en l'Albufera in Valencia. In deze wetlands leeft 25 procent van de in Spanje bekende watervogelsoorten.

Gemeente Ommen wil geen lelieteelt in grondwaterbeschermingsgebieden

Lelieteelt op grond in drinkwaterwinningen in Ommen blijft verboden als het aan het gemeentebestuur van Ommen ligt. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen over het verbod op bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Het eerder door de gemeente vastgelegd verbod werd door LTO Noord bestreden tot aan het hoogste rechtscollege. Deze oordeelde juni vorig jaar dat er onvoldoende onderzoek aan het besluit ten grondslag lag. Daarom moet de gemeente een nieuwe afweging maken over nut en noodzaak van het teeltverbod.

Ctgb maakt biologische fruitteelt vrijwel onmogelijk

De Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO en telersvereniging Prisma luiden de noodklok over duurzame fruitteelt. Deze week werd bekend dat de toelating van Thiovit-Jet (spuitzwavel) vervalt in alle houtig kleinfruit gewassen. In grootfruit zijn maximaal 1 of 2 toepassingen per jaar toegestaan in de maanden maart tot en met mei. Met dit besluit verdwijnt de toekomst van de biologische fruitteelt in Nederland, stellen beide organisaties. Het gewasbeschermingsmiddelenpakket voor de schimmelbestrijding in de biologische appel en perenteelt was al onvoldoende.

WHO vraagt om waakzaamheid over vogelgriep

Internationaal is grote waakzaamheid voor de vogelgriep geboden. Gevallen waarbij het virus overslaat op mensen, moeten zo snel mogelijk worden gerapporteerd. Die oproep heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag gedaan. De afgelopen maanden hebben meer dan veertig landen in Europa en Azië gevallen van vogelgriep gemeld, zowel bij wilde vogels als op pluimveebedrijven. Het gaat om verschillende varianten, die in China ook enkele menselijke slachtoffers hebben geëist. De WHO vreest dat meer besmettingen bij mensen het begin kan zijn van een pandemie, zo meldt het persbureau Reuters.

Wilde bijen worden uitgeroeid door neonicotinoïden

Wilde bijen verdwijnen waar boeren hun gewassen behandelen met de populaire insectenverdelgers neonicotinoïden. Dat maakten Britse ecologen dinsdag bekend in wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Het is voor het eerst dat de lange-termijnschade van dit landbouwgif in kaart is gebracht. In kortdurende veldproeven was al aangetoond dat de neonicotinoïden schadelijk waren voor bijen. Neonicotinoïden zijn nicotine-achtige pesticiden. Imidacloprid is het bekendste en meest gebruikte van dit type middelen.

In het groene onderwijs is te weinig aandacht voor de biologische landbouw

Terwijl de afzet van biologische producten explosieve groeicijfers laat zien en het aantal biologische bedrijven groeit, is er in het groene onderwijs nog altijd weinig aandacht voor de sector. Dat moet anders, zegt Bionext, de ketenorganisatie van de biologische landbouw, na een verkenning op basis van gesprekken met docenten uit het onderwijs en ondernemers uit de sector. “In veel opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld.